Intervjuer

Skeivt arkivs egne video- og lydintervjuer er en del av arbeidet med å dokumentere og formidle norsk skeiv historie. Korte utdrag av intervjuene er tilgjengelige her. De fullstendige intervjuene er tilgjengelige på vår lesesal.

Mye av historien om LHBT-personers liv i Norge befinner seg i folks hoder. Å foreta livsminneintervjuer er derfor være en helt sentral oppgave for Skeivt arkiv. I dag har Skeivt arkiv et intervjuteam på to personer med base i Bergen, som aktivt utfører inn livsminneintervjuer over hele landet. Ta gjerne kontakt med Bjørn André Widvey eller Jo Hjelle om du har historier å fortelle som belyser LHBT-historien i Norge. 

Pages

University of Bergen, Skeivt arkiv

Visiting address: Haakon Sheteligs plass, 5007 Bergen
Postal address: Postboks 7808, 5020 Bergen
Contact: skeivtarkiv@uib.no
Editor: Runar Jordåen, Senior Academic Librarian

Follow us on Facebook and Twitter.

Skeivt Arkiv ©  2018

Kulturrådet Fritt ord Nasjonalbiblioteket