Forskning

Forslag til moglege masterprosjekt/ forskingsprosjekt i seksualitetshistorie

Lista over moglege masterprosjekt/ forskingsprosjekt er å rekne som forslag, og føreset ikkje at Skeivt arkiv har kjeldemateriale tilgjengeleg for alle prosjekta. Lista føreset at studentar og forskarar sjølve gjer seg kjende med om prosjektet let seg gjennomføre med tanke på omfang, kjeldemateriale, og kontakt med potensiell(e) rettleiar(ar)." Ta gjerne kontakt med Skeivt arkiv på skeivtarkiv@uib.no dersom du har spørsmål til lista. 

HOMOSEKSUALITET OG STRAFF

Kriminalisering av sex mellom menn 1842-1902:

Forslag om oppheving av forbodet mot sex mellom menn 1902-1972

Prostitusjonshistorie

Forføringsteorien

Utpressing av mannlege homoseksuelle

Kvinnelege sodomittar? To høgsterettdommar frå 1840- og 1850-talet.

Avvikande seksualitet i domkapitteldommar ca. 1300-1700

Omtale av rettssaker angåande homoseksualitet i norsk presse

Korleis påverka internasjonal strafferettsdebatt debatten i Noreg om paragraf 213 i etterkrigstida? 

 

SKEIV HISTORIE OG NORSK PRESSE

Omgrepet sodomi og omtale av fenomenet i norsk presse

Omtale av internasjonale skandalesaker som Oscar Wilde-saka (1895), Krupp affæren (1902) og Eulenburg-affæren (1906-1909) i norsk presse

Omgrepet homoseksualitet og omtale av fenomenet i norsk presse

Korleis har kjønnsoverskridingar blitt omtalt i norsk presse?

Eit eige rom – norsk homopresse frå 1950-talet

Korleis påverka nye ideal/idear om kvinner og menn omtale av homoseksualitet i norsk presse?

 

KYRKJA OG SYNET PÅ HOMOSEKSUALITET

Religiøs litteratur og likekjønna seksualitet 1800-1900

Religiøs litteratur og likekjønna seksualitet 1900-1945

Homoseksualitet i den norske kyrkja 1945-1977

Skiljet mellom «legning» og «praksis.»

 

ETYMOLOGI OG FRAMSTILLING I ORD OG BILDER

Historiske omgrep om skeivheit i Noreg – ein etymologisk historie

Skeive biografiar

Pornoens historie i Noreg

Lesbiske representasjonar i pornografi retta mot menn – alle menn 1970-1990

Avvikande seksualitet og kjønn i norsk tradisjonsmateriale (folkeviser, folkelivsmateriale, NEG, livsminnehistorier, etc)

Skeive tidsskrifter – historia om Supergutt (eller eitt av dei 50 andre norske tidsskrifta)

Skeivheit som tema i norske vekeblad – til dømes Norsk dameblad 1950-talet: transvestittar, homoseksuelle, etc.

 

SEKSUELL PRAKSIS

Onaniens historie i Noreg – rettsmateriale, legebøker og religiøse skrifter

Oralsexens historie i Norge – rettsmateriale, legebøker

Analsexens historie i Noreg – rettsmateriale, legebøker

Sexhjelpemidla sin historie i Noreg/ sexleiketøyets kulturhistorie

BDSM-historie i Noreg

Korleis praktiserte homoseksuelle menn og kvinner sitt sexliv ute og hjemme?

Korleis er homoseksuell seksualitet/sex skildra i filmar, romansar, biografiar, intervju, homotidsskrifter og i «kontaktannonser»?

Lesbiske og penetrasjon gjennom tidene

 

MEDISINHISTORIE

Hermafrodittisme etc. i dansk og norsk medisin 1700-1900

 

BARN OG SEKSUALITET

Slemme jenter og slemme gutar, skuleheimane og regulering av seksualitet

Seksuelle overgrep – skiftande historiske oppfatningar

Barn med avvikande kjønnsidentifikasjon/kjønnspraksis

Sex mellom vaksne og barn

 

MILJØ

Korleis var de skeive «miljøa» i ulike byer som Oslo, Bergen, Tromsø, Stavanger og mindre byar?

Pissoara sin skeive historie

Pensjonat og skeive liv

Skeive organisasjonar – frå handball til BDSM

 

HEIMEN

Kollektiv og andre utradisjonelle måtar å bu saman på

Skeive interiør – gjenstandar og interiør sin dialog med skeivheit

Skeive fotografi – liv og kvardagsliv. Fotoalbum, innramma fotografi, etc.

Skeive klede – klesskap, klesstil og skeivheit

Korleis har skeive sine heimar blitt portrettert i blader, aviser og litteratur?

 

SEKSUALITET OG IDENTITET

Lesbisk identitet på 1950- og 1960-talet

Kome-ut-forteljingar – endringar og kontinuitet

Skiftande mannsideal i ulike homsekulturar

Jentegutar

Gutejenter

 

RELASJONAR OG KONTAKT

Vennskapsnettverk og kjærleiksrelasjonar mellom homoseksuelle menn/ kvinner – ulike tidsperiodar

Monogami versus opne relasjonar i skeive kulturar

Skeivheit og draumen om parforholdet

Romantiske venskap mellom kvinner

Romantiske vennskap mellom menn

«Det hører til de umulige ting» - Seksuelle relasjonar mellom kvinner før desse var anerkjend

Frå kontaktannonser til tinder – ikkje-heteroseksuelle sine møtepunkt i ei heteroseksuell verd.

Skeive kontaktannonsar – frå Vennen til Grindr

Skeive kontaktannonsar – ideal knytt til intimitet og heimeliv

Skeive heimeliv i norsk presse

 

 

Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Besøksadresse: Manuskript- og librarsamlingen
HF-bygget, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen
Postadresse: Postboks 7808, 5020 Bergen
Kontakt: skeivtarkiv@uib.no
Ansvarlig redaktør: Runar Jordåen, førstebibliotekar

Skeivt arkiv tar forbehold om feil i tekster og bildebruk. Ta gjerne kontakt dersom du mener noe ikke stemmer.

Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram.

Skeivt Arkiv ©  2017

Kulturrådet Fritt ord Nasjonalbiblioteket