Masterstipend skeiv historie

Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) lyser ut masterstipender til prosjekter om norsk skeiv historie. Masterstipendene er tilknyttet Skeivt Arkiv ved UBs Avdeling for spesialsamlinger. Skeivt arkiv er et nasjonalt arkiv som tar vare på, dokumenterer og formidler skeiv historie eller LHBT-historie. Det oppfordres til bruk av materiale fra arkivet. Søkere må være tatt opp på et masterprogram ved et norsk universitet eller høgskole. Alle aktuelle fagområder inviteres til å søke. Det er søknadsfrist til stipendene to ganger årlig. Høsten 2016 er fristen 23. oktober.

Stipendene er på kr. 40 000,- og utbetales i to deler, første gang ved revidert prosjektskisse, andre gang etter at stipendmottakeren har avlagt master og levert oppsummering til Universitetsbiblioteket.

Stipendmottakerne skal etter fullført master skrive en kort oppsummering av oppgaven egnet for et bredere publikum til publisering på skeivt arkivs nettsider.

Søknaden må inneholde godkjent prosjektskisse, anbefaling fra veileder, karakterutskrift og CV. Søknaden sendes på e-post til postmottak@ub.uib.no og merkes «Masterstipend».

Spørsmål om aktuelle masterprosjekter og nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til arkivets faglige leder, Runar Jordåen på tlf. 55 58 25 25 / 900 68 573.

Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Besøksadresse: Manuskript- og librarsamlingen
HF-bygget, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen
Postadresse: Postboks 7808, 5020 Bergen
Kontakt: skeivtarkiv@uib.no
Ansvarlig redaktør: Runar Jordåen, førstebibliotekar

Skeivt arkiv tar forbehold om feil i tekster og bildebruk. Ta gjerne kontakt dersom du mener noe ikke stemmer.

Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram.

Skeivt Arkiv ©  2017

Kulturrådet Fritt ord Nasjonalbiblioteket