Representantforslag om støtte til Skeivt arkiv

19. juni 2015 fremmet stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud (Ap), Kjersti Toppe (Sp) og Audun Lysbakken (Sv) et forslag i Stortinget om å sikre Skeivt arkiv i Bergen midler til permanent drift.

Vi er svært glade for at disse partiene tar finanisering av Skeivt arkiv på alvor, og håper dette forslaget kan starte en diskusjon på nasjonalt plan om bevaring av Norges skeive historie. Forslaget blir sendt til komitébehandling når Stortinget er tilbake i høst. Hele forslaget kan leses på Stortingets nettsider, hvor man også kan følge sakens gang

Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Besøksadresse: Manuskript- og librarsamlingen
HF-bygget, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen

Åpningstider:
Man-ons: 09:00-15:45
Tor: 10:00-15:45

Postadresse: Postboks 7808, 5020 Bergen
Kontakt: skeivtarkiv@uib.no
Ansvarlig redaktør: Runar Jordåen, førstebibliotekar

Skeivt arkiv tar forbehold om feil i tekster og bildebruk. Ta gjerne kontakt dersom du mener noe ikke stemmer.

Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram.

Skeivt Arkiv ©  2018

Kulturrådet Fritt ord Nasjonalbiblioteket