§ 213 i Straffelova

Forsiden til boken § 213 - Onde eller nødvendighet? som ble utgitt av DNF-48 i 1970
Forsiden til boken § 213 - Onde eller nødvendighet? som ble utgitt av DNF-48 i 1970

§ 213 i Straffelova av 1902 hadde følgjande ordlyd:

Finder utugtig omgjængelse sted mellem personer af mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige eller som medvirker dertil, med fængsel indtil 1 aar. Med samme straf ansees den, som har utuktig omgjængelse med dyr. Paatale finder alene sted, naar det paakræves af almene Hensyn.

Paragrafen blei oppheva i 1972 etter fleire år med intens politisk verksemd frå Det norske forbundet av 1948 med Karen-Christine Friele i spissen.

Skeivt arkiv arbeider med ein meir omfattande artikkel om § 213.

Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Besøksadresse: Manuskript- og librarsamlingen
HF-bygget, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen

Åpningstider:
Man-ons: 09:00-15:45
Tor: 10:00-15:45

Postadresse: Postboks 7808, 5020 Bergen
Kontakt: skeivtarkiv@uib.no
Ansvarlig redaktør: Runar Jordåen, førstebibliotekar

Skeivt arkiv tar forbehold om feil i tekster og bildebruk. Ta gjerne kontakt dersom du mener noe ikke stemmer.

Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram.

Skeivt Arkiv ©  2018

Kulturrådet Fritt ord Nasjonalbiblioteket