Astrid Nøklebye Heiberg (født 1936)

Nøklebye Heiberg var sentral i arbeidet for at Norsk psykiatrisk forening fjernet diagnosen "homofili" i 1977. Fra januar 2018 er hun den eldste fast møtende vararepresentant på Stortinget gjennom historien.

Astrid Nøklebye Heiberg kom først i kontakt med et skeivt miljø da hun skulle undervise en gruppe medisinstudenter i seksualitet. Hun fant lite informasjon om emnet homoseksualitet, og tok derfor i kontakt med Kim Friele og DNF-48. Dette innledet et langt samarbeid mellom de to kvinnene, fra Friele kom og holdt foredrag for studentene på Vindern første gang 06. august 1970.

I 1973 produserte DNF-48 informasjonsheftet «Homofili» til seksual- og samlivslære i skolen, her var etterordet skrevet av Nøklebye Heiberg, heftet ble distribuert i hele 18 000 eksemplarer på fem måneder. Nøklebye Heiberg bisto også Friele og forbundet med å henvise fortvilte DNF-48 medlemmer til udogmatiske psykiatere og psykologer med åpent sinn. 

Våren 1976 leste Nøklebye Heiberg et avisinnlegg av teologiprofessor Johan B. Hygen hvor han kritiserte de homofiles «vidtfavnende krav». Da ble hun så provosert at hun skrev sitt første leserbrev. Her skrev hun bla. «Det som framsettes som krav fra homofilt hold, at man ikke skal fordømmes fordi man vil elske den man er glad i, er det vidtfavnende? Jeg synes det er en grunnleggende menneskerett». Etter dette tok hun debatten om å fjerne diagnosen opp i psykiatrisk forening.

Et utdrag fra intervjuet kan du se under, her forteller Nøklebye Heiberg om hvordan hun kom i kontakt med Kim Friele, og etterhvert tok med seg studentene sine på "homo-safari" på Venstres hus og etterhvert Metropol i Oslo.

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Skeivt arkiv møtte Astrid Nøklebye Heiberg i Oslo, november 2018.

 

 

 

 

 

På "homo-safari" med studentene.