Besøk i arkivet

Forteller Charlotte Øster på lesesalen sammen med faglig leder for Skeivt arkiv, Runar Jordåen. Foto: Vestfoldarkivet
Forteller Charlotte Øster på lesesalen sammen med faglig leder for Skeivt arkiv, Runar Jordåen. Foto: Vestfoldarkivet

I løpet av årets første uker har Skeivt arkiv vært så heldige å få besøk av flere personer innen arkiv- og fagmiljøene. Slike besøk er alltid nyttige og inspirerende, både for å få vist fram en del av det vi selv jobber med, og for å få innspill og inspirasjon til nye typer arbeid og formidling. 

3. februar hadde vi et langt møte med kulturhistoriker Sjur Harby, hvor vi diskuterte mulighetene for kartlegging av kulturminner med relevans for skeiv historie. Harby var blant annet aktiv i prosessen for å få fredet "Kjærlighetskarusellen", pissoaret i Stensparken i Oslo som i mange år var en møteplass for homofile menn. Det finnes per idag ingen oversikt over steder med skeiv kulturhistorisk betydning, men utvilsomt en hel rekke steder i landet som har betydd mye i norsk skeiv historie. Det er spennende å begynne å tenke på den geografiske tilnærmingen til skeiv historie, og vi gleder oss til å fortsette å kartlegge disse mulighetene. 

7. februar fikk vi besøk av arkivformidler Ulla Nachtstern og forteller Charlotte Øster fra Vestfoldarkivet. De forbereder formidlingsprosjektet "Du er FRI" for skoleelever i Vestfold, og har i den forbindelse brukt materiale fra Skeivt arkiv. Det er flott å se at skeiv historie formidles til skoleelever, og inspirerende for oss som forvalter historien å se hvordan den kan rettes mot ulike publikum. Vi er veldig glade for at Skeivt arkiv kan bidra til å øke synligheten og kunnskapen om skeiv historie i den norske skolen, og håper å se mer av denne typen prosjekter i fremtiden. 

Den nye generalsekretæren i Arkivforbundet (tidligere LLP), Kjetil Landrog, har vært på besøk ved ulike arkivinstitusjoner i landet for å gjøre seg mer kjent. 8. februar sto Skeivt arkiv og Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket for tur, og det var nyttig å få presentere hva vi jobber med og få opprettholde samarbeidet med Arkivforbundet. 

10. februar fikk vi møte Stephen Walton, professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, som jobber med bok om historien til den vestlige mannlige homoseksualiteten i et genusinversjonsperspektiv. Han var i Bergen for å holde seminar på institutt for Arkeologi, Historie, Kultur- og Religionsvitenskap, og besøkte da også Skeivt arkiv.