Årsrapport 2017

Fra venstre: Heidi Rohde Rafto, Birger Berge, Bjørn André Widvey, Runar Jordåen, Jo Hjelle, Simon Mitternacht, Ragnhild Bjelland
Fra venstre: Heidi Rohde Rafto, Birger Berge, Bjørn André Widvey, Runar Jordåen, Jo Hjelle, Simon Mitternacht, Ragnhild Bjelland
Det nærmer seg jul og det er på tide med en oppsummering av året for Skeivt arkiv. Mens 2016 var et overgangsår der vi takket være den faste bevilgningen på statsbudsjettet kunne begynne å rigge oss for fast drift, har 2017 langt på veg blitt det første «normalåret». Det betyr at alle de seks fulle stillingene våre nå er kommet på plass. I vår kunne vi igangsette prosjektet Skeive livsminner, noe som betyr at vi for første gang har hatt fullt trøkk på arbeidet med å samle inn historier om levde skeive liv fra hele landet.

Skeivt arkivs mandat er å dokumentere og formidle den skeive historien i Norge. Dette innebærer ikke bare innsamling og bevaring av arkiver, men et bredt spekter av oppgaver som inkluderer formidling, utstillinger, foredrag, forskning og mediebidrag.  Det desiderte høydepunktet i år var utstillingen Skeivt uteliv ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (UiO). Det følgende er en foreløpig oppsummering av året; en fullstendig årsrapport kommer i februar/mars. 

Synliggjøring av skeiv historie

Skeivt arkiv har et vidt arbeidsfelt, og i år har vi arbeidet med en strategi for hvilke oppgaver vi skal prioritere i løpet av de neste fire årene. Vi har et nasjonalt nedslagsfelt og vi jobber ikke bare arkivfaglig, men også bibliotek- og museumsfaglig, vi formidler og stimulerer til forskning på skeiv historie. Skeivt arkiv skal være en ressurs for alle som ønsker informasjon om skeiv historie, og vi ser det som vår oppgave å arbeide for at |denne blir dokumentert og formidlet bredest mulig, ikke bare av oss, men alle steder i samfunnet der historieformidling skjer.

Denne ambisjonen har vi i år realisert gjennom en rekke tiltak, og i årene som følger ønsker vi å nå enda bredere ut. I regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020 er Skeivt arkiv gitt en viktig rolle i arbeidet med dokumentasjon og formidling av skeiv historie. Det blir fremhevet at denne historien angår hele befolkningen “og er viktig utad i samfunnet for å spre kunnskap, sikre synlighet og bidra til holdningsendringer”. Skoleverket og kulturinstitusjoner blir i planen trukket fram som viktige arenaer for dette.

Arbeidet overfor skoleverket har vi i år så vidt begynt å forberede og dette vil gi konkrete resultater i 2018. Vi har dessuten bidratt til fortellerforestillingen «Du er FRI!» i regi av Vestfoldarkivet og Vestfold fylkeskommune i samarbeid med FRI Vestfold. Charlotte Øster har her formidlet skeiv historie til over 900 niendeklassinger i fylket; gjennom vinteren står om lag 1000 flere for tur.

Når det gjelder samarbeid med kulturinstitusjoner har vi i år for alvor kommet i gang med arbeidet med museumsutstillinger. Den store satsingen har vært utstillingen Skeivt uteliv (se nedenfor). Vi har også bidratt til utstillingen «Søttittallet» på Oslo museum, Bymuseet. Et annet eksempel på formidling og samarbeid med kulturinstitusjoner er formidlingsopplegget «Skeiv historie på 90 minutter» som vi gjennomførte under Kulturnatt i Haugesund nå i høst. Dette er et opplegg vi ønsker å videreføre andre steder i landet neste år.

Skeivt arkiv har markert seg sterkt med de ulike formidlingsoppdragene. Dette viser igjen ved at vi får stadig flere henvendelser om formidling av skeiv historie og ulike faglige og visuelle bidrag fra aktører med interesse for feltet. Et eksempel er Skeivt arkiv sitt bidrag under lansering av LHBT-handlingsplan på Hadeland, der vi presenterte 1000 års skeiv historie på 30 minutter, med spesielt fokus på skeive historier fra bygda.

I sommer mottok Skeivt arkiv forespørsel fra FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold om å bidra i utformingen av en skeiv veggkalender for 2018. Skeivt arkiv bidrog med historisk materiell i form av bilder fra bildearkivene til avisene Blikk og Løvetann, og utforming av tekster om den skeive rettighetskampen i Norge med tilhørende “skeive merkedager” og kommende hendelser i 2018.

Skeivt uteliv

Utstillingen Skeivt uteliv var et samarbeidsprosjekt mellom Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen (UiB) og Kulturhistorisk museum ved UiO. Utstillingen sto fra 22. juni til 27. august.Skeivt arkiv har finansiert arbeidet gjennom bruk av egne stillingsressurser, reisemidler, midler til utstyr osv, og kuratorene Henriette Stensdal og Vibeke Hermanrud har vært prosjektansatt av Skeivt arkiv / Universitetsbiblioteket i Bergen for å jobbe spesielt med utstillingen. Kulturhistorisk museum har bidratt med å stille sine lokaler ved Historisk museum, Frederiks gate 2 til rådighet som arena, samt med promotering. Kunstplass [10] har også bidratt til utstillingen. Til festivalavisen fikk de 40 000 i produksjonsstøtte fra Fritt ord. Kulturetaten, Oslo kommune, bidro med 100 000 i støtte til live program og formidling.

Skeivt arkiv satset på utstillingen fordi vi ønsket et fokus på arenaer der folk har møttes og levd sine skeive liv. Slik har vi kunnet formidle og dokumentere ikke bare «politisk» historie i smal forstand. Utstillingens tema har vært hvilken rolle “utelivet,” kulturen og livet knyttet til barer, klubber og andre treffsteder,
har spilt for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Norge i perioden 1950–2017.

I tillegg til materiale fra utelivet, inkludert over tusen fotografier og en rekke plakater og annet informasjonsmateriell, ble kunstnerne Fin Serck-Hanssen, Inge Ås, Jenny Marie Hviding, Eirik Lyster og Paulina Tamara invitert til å vise sin historie og tolkning av skeivt uteliv. Skeivt arkivs livsminneteam utførte og en rekke intervjuer spesielt med tanke på utstillingen.

Utstillingen ble åpnet at Bjarte Hjelmeland, med et rørende, sterkt og humoristisk innlegg som gjorde inntrykk. 500 personer hadde møtt opp og fylte lokalet til randen. Etter åpningstalen var det vogueperformance med dansekompaniet Meraki voguing. Det var stappfullt med minst 500 personer på åpningen. Det ble også avholdt andre arrangementer i løpet av utstillingsperioden, blant annet Kvinnekafé med tilbakeblikk på 70- og 80-tallets lesbiske feminisme og et arrangement i regi av Helseutvalget om Virusgruppas historie. Begge deler ble dokumentert for ettertiden av Skeivt arkiv. Det var omvisning i utstillingen hver dag den første uken.

Utstillingen hadde en egen Facebook-side og den ble promotert på Skeivt arkivs egne sider. Den fikk solid oppmerksomhet i media med intervju på God morgen Norge (TV2), NRK radio og Dagsrevyen.

Utstillingen ble en stor publikumssuksess. Det var totalt over 11 000 besøkende. 1950 personer kom i forbindelse med åpningen, arrangementene og Oslo Pride i perioden 23. juni til søndag 2. juli da det var gratis å komme inn på utstillingen. Anslagsvis var det 9500 i resten av utstillingsperioden fra 1. juli til 27. august (dvs 50% av de besøkende på museet i perioden).

Skeivt arkiv brukte mye ressurser på utstillingen i vårsemesteret, og mange av oss var til stede i Oslo over en lengre periode i andre halvdel av juni. Vår tilstedeværelse i utstillingen gjorde at vi kunne knytte nye kontakter. I tillegg til at utstillingen resulterte i mye nytt materiale for arkivet, fikk vi også nyttige innspill til livsminneprosjektet.

Høsten 2017 ble det besluttet at utstillingen skal vandre til Universitetsmuseet i Bergen neste år, med åpning under Regnbuedagene 2. juni.

Besøkslokaler under opprustning

Skeivt arkiv er en del av Avdeling for Spesialsamlinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Her har vi kontorer og besøkslokaler sammen med Manuskript- og librarsamlingen på HF-bygget, Sydnesplass 7. Vi har i år arbeidet for å gjøre Skeivt arkiv enda mer synlig i lokalene med skilting og et mer uformelt areal utenfor lesesalen med sofaer og bord, hvor besøkende kan slå seg ned og bla i tidsskrifter og bøker.
I løpet av året har også en egen dataterminal kommet på plass der forskere, studenter og andre interesserte kan se og høre på intervjumateriale fra livsminneprosjektet. Dette er allerede aktivt i bruk av mastergradsstudenter på feltet.

Et arkiv i vekst

Skeivt arkiv har i løpet av 2017 mottatt en rekke spennende arkiver, tidsskrifter og annet materiale. Arkivet har vokst med om lag 85 hyllemeter, og vi har mottatt store arkiver fra FRI, Helseutvalget, Blikk og Løvetann. Vi har også mottatt flere spennende personarkiver, blant annet fra Lisbeth Nilsen og Stein Wolff Frydenlund. 

Også i år har vi mottatt mye verdifullt materiale til vårt bibliotek, både bøker og tidsskrifter. Dessuten er det kjøpt inn både nytt og antikvarisk materiale til biblioteket.

Tilveksten henger tett sammen med resten av aktiviteten til arkivet. Vi ser at vår tilstedeværelse på Pride-arrangementer og andre arenaer fører til nye donasjoner fra privatpersoner og organisasjoner, og til gode tips for livsminneprosjektet, noe vi setter stor pris på.

Vi har i år også merket en økning i antall henvendelser om materiale, faglige spørsmål og annet. Dette betyr at vi har hatt flere lesesalsbesøk, men først og fremst at vi har svart på faglige henvendelser. Dette kan være direkte spørsmål om å få se på arkivmateriale, men også andre faglige spørsmål om skeiv historie. Vi har hatt henvendelser fra journalister, studenter, forskere, organisasjoner og andre.

Bemanning

Skeivt arkiv har fire fulle faste stillinger: Runar Jordåen (faglig leder), Ragnhild Bjelland (arkivar), Hannah Gillow Kloster (digital arkivar), og Heidi Rohde Rafto (seniorkonsulent, arkivar). Simon Mitternacht (førstebibliotekar) er ansatt ved Universitetsbibliotekets Digitale systemer og tjenester og bruker 25 % av sin stilling på Skeivt arkiv. Fra april til desember har historiker Birger Berge vært vikar for Gillow Kloster (i foreldrepermisjon). Berge har spisskompetanse på norsk skeiv historie og har vært en stor ressurs for Skeivt arkiv i denne perioden.

Prosjektet Skeive livsminner startet med et forprosjekt i fjor der Siri Lindstad og Mona Moe var ansatt på deltid og utførte 29 intervjuer. Fra i år har vi to fulltidsansatte, Jo Hjelle og Bjørn André Widvey, som jobber fulltid på prosjektet i to år (førstnevnte hadde oppstart 15. januar, sistnevnte 1. april). Jo Hjelle har lang erfaring med filming og redigering fra stillinger i NRK Hordaland og Bergens Tidende. Bjørn André Widvey er utdannet skuespiller, men har også lang erfaring som TV-journalist. Han koordinerer livsminneprosjektet og har ansvar for selve intervjuene.

De siste to ansettelsene har gjort at vi i år har utført til sammen hele 50 intervjuer. 

Fra august i fjor til februar i år var bibliotekar Elisabeth Solheim tilknyttet arkivet, og vi fikk katalogisert deler av boksamlingen.

Rådgivningsgruppe

Rådgivningsgruppa for skeiv arkiv representerer forsknings-, arkiv- og museumssektoren såvel som organisasjoner fra lhbt-feltet. Gruppa skal bidra til at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, at arkivet blir drevet på en effektiv og hensiktsmessig måte, til god kontakt med eksterne parter (som politikere og organisasjoner) og til arkivets strategier og tiltaksplaner.

Leder for gruppen er Tone Hellesund (professor, UiB). De andre medlemmene er Camilla Brautaset (førsteamanuensis, UiB), Anne Aune (fagdirektør for seksjon Bevaringsvurdering og Privatarkiv i Riksarkivet), Liv Ramskjær (generalsekretær i Norges Museumsforbund) og Ingvild Endestad (leder for FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold). Universitetsbiblioteket har dessuten vært representert ved leder for Avdeling for Spesialsamlinger, Karin C. Rydving. Faglig leder i Skeivt arkiv er sekretær for gruppa. Det har vært avholdt to møter i 2017 der gruppa blant annet har kommet med grundige innspill til Skeivt arkivs strategiplan for 2018–2022.

Rådgivningsgruppa er en viktig faktor for å forankre Skeivt arkiv i de ulike fagmiljøene. Den bidrar med kompetanse og den bidrar med å se til at Skeivt arkiv oppfyller sitt nasjonale ansvar på en god måte. Medlemmene ble valgt for to år i 2014. Det vil si at representanter for en ny toårsperiode blir oppnevnt våren 2018. Vi setter stor pris på den jobben gruppen har gjort for Skeivt arkiv!

Studenter og forskning

24. august brukte vi utstillingen Skeivt uteliv som arena for Akademisk kafé for ansatte og studenter ved UiO. Her orienterte vi om Skeivt arkiv og vårt masterstipend. Deltagerne viste stor entusiasme og interesse for temaet, og vi ønsker i framtiden å gjennomføre lignende arrangement ved andre universiteter.

Skeivt arkiv er en viktig del av UiBs forskningsinfrastruktur og vi har et særlig tett samarbeid med Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, der professor Tone Hellesund underviser og veileder i temaer innenfor skeiv historie. Vi arbeider imidlertid også på dette feltet nasjonalt, og den akademiske kaféen i Oslo er et ledd i vårt arbeid med å nå ut til de akademiske miljøene i hele landet. På våre nettsider har vi i år utarbeidet en liste over mulige master- eller forskningsprosjekter innen skeiv historie.

For å stimulere til økt forskning delte Skeivt arkiv i fjor for første gang ut masterstipender. Av våre to første “stipendiater” har Sigrid Sandal i høst fullført masterstudiet i historie med oppgava "En særlig trang til å ville forandre sit kjønn» Kjønnsskiftebehandling i Norge 1952–1982." Denne gir oss verdifull kunnskap om og nye kilder til et felt som knapt har vært utforsket historisk før. Siv Taule har også bidratt med ny kunnskap på et uutforsket felt og har nettopp levert sin masteroppgave i kulturvitenskap: ”Støtt de lesbiske i Kina og Albania!” Lesbiskfeministiske tidsskrift fra 1970- og 1980-tallet." Både Sandal og Taule har vært masterstudenter ved UiB.

I høst delte vi ut stipendet for andre gang. Også i år ble det to stipender. Det ene går til Odd Ivar Hammer ved NTNU, som skriver hovedoppgave i historie om homomiljøet i Trondheim før og etter 1972. Det andre går til til historiestudent Tonje Louise Skjoldhammer ved UiB, som undersøker hvordan man forsto seksualitet mellom kvinner i Norge på 1800-tallet.

Aktiviteter og arrangement

I tillegg til den allerede omtalte utstillingen, har Skeivt arkiv vært arrangør for og deltatt i en rekke aktiviteter og arrangementer i året som er gått.

I mars deltok Runar Jordåen og Hannah Gillow Kloster på konferansen Sexing the past i Liverpool der de presenterte Skeivt arkivs arbeid. Skeivt arkiv har også presentert sitt arbeid for styret i Arkivforbundet i mars og på konferensen «Inkluderande arkiv» ved Lunds Universitet, Sverige i april. I april arrangerte vi også et internseminar der vi konsoliderte oss som et nytt og større team av ansatte og la planer for arbeidet fremover.

Skeivt arkiv har vært representert under kongelig festmiddag på Akershus slott i anledning Riksarkivets 200 årsjubileum. Dessuten var i på mottakelser hos Canadas ambassadør og i regjeringens representasjonslokaler under Oslo Pride.

Vi hadde stand i Pride-park under Regnbuedagene i Bergen og under Oslo Pride – begge i juni. Vi deltok også med stand, egne arrangementer og debattledelse under Stavanger på skeivå og Trondheim Pride i september.

Skeivt arkiv var i juni i møte med Helseutvalget med tanke på avlevering av arkiv. Vi har i løpet av året også vært i møte med FRI og Skeivt Ungdom om det samme.

Den store satsningen i høstsemesteret var samlingen for tidligere medlemmer i Homofil Bevegelse i Bergen (HBB), en organisasjon stiftet i 1979 i kjølvannet av eksklusjoner og konflikt i Det norske forbundet av 1948. Hovedformålet med samlingen var å få identifisert kontekst og navn på de over 1000 fotografiene vi har fått donert knyttet til dette miljøet. Samlingen ble også en anledning til å samle informasjon og utføre korte intervjuer med tanke på utstillingen Skeivt uteliv 2018 og å rekruttere deltaker til livsminneprosjektet.Arrangementet ble svært vellykket, og vi ønsker å gjennomføre lignende samlinger i samarbeid med andre miljøer, for eksempel lokallag av ulike organsiasjoner, i fremtiden.

Flere av våre ansattet deltok også på Privatarkivkonferansen 2017 i Oslo 4. og 5. april og KAI-konferansen i Bergen 6. og 7. september.

I månedsskiftet november/ desember deltok vi på en konferanserekke i London med tema skeiv historie. Disse fant sted på Birkbeck, University of London med temaene “Interrogation the legal” og “Queer Localities: Beyond London” samt på London Metropolitan Archives med tema muntlig historie under overskriften “Talking back”.

Tall og oversikt

Arkiver

42 nye aksesjoner  i 2017 som utgjør rundt 85 hyllemeter materiale. Våre samlinger består nå av totalt ca. 270 hyllemeter materiale.

De største arkivene i omfang mottatt i 2017 er: 

 • FRI 35 hm. 
 • Helseutvalget 20 hm.
 • Blikk 6 hm. 
 • Løvetann 3 hm. 

Skeivopedia og nettsider

Det er nå 140 artikler i nettleksikonet Skeivopedia, 40 av disse ble publisert i år.

I fjor hadde vi i overkant av 60 000 unike besøkende, mens tallet for i år er rett over
100 000. Antall unike sidevisninger gikk også opp, fra 142 440 i 2016 til 227 769 i 2017

Sosiale medier

Facebook-siden har 3295 følgere per 14.12.2017, som er en vekst på over 1200 siden i fjor.
Også vår instagramkonto har hatt vekst i antall følgere. Dette ligger nå på 1069 (mot 723 i fjor).

Skeive livsminner og skeive historier

Totalt 53 intervjuer er utført i 2017: 

 • 38 fulle livsminneintervjuer utført i Bergen, Oslo, Trondheim, Tønsberg og Sandefjord. 
 • Det er foretatt et gruppeintervju med tre personer som var aktive i Follo-avdelingen av DNF-48 / LLH. 
 • 10 intervjuer utført spesielt i forbindelse med Skeivt uteliv: Ett lengre intervju på Geilo med Kim Friele, ni kortere intervjuer utført i Oslo.
 • Det ble i tillegg gjort fire lengre intervju i sammenheng med HBB treffet her i høst.
 • Skeive historier er et prosjekt der folk kan levere sin skriftlige historie anonymt. Det har kommet inn 3 nye slike historier i år. 
 • Vårt livsminnearkiv består nå av totalt 82 intervjuer. Utdrag av 57 av disse vil ligge ute på våre nettsider i slutten av desember 2017. I tillegg har vi tre lydbånd av intervjuer utført av andre før Skeivt arkiv ble etablert (bl.a. et intervju med DNF-48s første formann, Dermot Mack).

Foredrag, presentasjoner, debatter

 • Interrogating Law and Court Texts to find Queer History, paper presentert på konferansen Sexing the Past 2017, Liverpool, 5. mars. (Hannah Gillow Kloster og Runar Jordåen) 
 • Presentasjon for Arkivforbundet, 15. mars (Runar Jordåen)
 • Inkluderande arkiv (Runar Jordåen)
 • "Superhelt eller prinsesse", Regnbuedagene i Bergen, Litteraturhuset i Bergen, 5. juni (Birger Berge ledet samtalen)
 • "En moderne familie," Regnbuedagene i Bergen, Litteraturhuset i Bergen, 5.juni(Birger Berge, ledet debatten)
 • Introduksjon - Skeivt arkiv, norsk skeiv historie og potensielle masterprosjekt innen norsk skeiv historie, Akademisk kafé , Kulturhistorisk museum, UiO, 24. august (Runar Jordåen)
 • Om å forske på Skeivt arkiv og skeiv historie, Akademisk kafé , Kulturhistorisk museum, UiO, 24. august (Birger Berge)
 • Stavanger på Skeivå, åpning med panel om nyere skeiv historie i Stavanger, 30. august på Gaffel og Karaffel (Bjørn André Widvey, ledet historisk panel).
 • Fryktløs kjærlighet, debatt om politikk og lhbt, Stavanger på skeivå, 31. august, Café Sting, Valberget (Birger Berge, bidro som “faktasjekker” under politikerdebatten)
 • Trondheim Pride, Skeiv historie med Skeivt arkiv, historisk panel om norsk og trøndersk skeiv historie, Litteraturhuset 11. september (Bjørn André Widvey, ledet historisk panel). 
 • Trondheim Pride, senior-kafé, deltakgelse, foredrag og video-klipp, Litteraturhuset 12. september (Bjørn André Widvey).
 • Presentasjon av Skeivt arkiv, Cinema Queer Film Festival, Stockholm, 28. september (Tone Hellesund). 
 • Kulturnatt - Norges skeive historie på 90 minutter, 11. november, Festiviteten, Haugesund (Birger Berge, Runar Jordåen, Bjørn André Widvey) 
 • Presentasjon av masterprosjekt og Skeivt arkiv, fagdag Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB (Sigrid Sandal, student)
 • Skeiv historie på 30 minutter, på arrangementet Skeiv på bygda, Lansering av LHBT-handlingsplan for Hadeland, Randsfjordmuseene/Hadeland Folkemuseum, 7. desember (Birger Berge)

Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap ved UiB og leder for rådgivningsgruppen til Skeivt arkiv, bruker også Skeivt arkiv aktivt i undervisningen (alle nivåer) og på forelesninger for utenlandsstudenter.

Utstillinger og annet

Utstillingen Skeivt uteliv, Kulturhistorisk museum UiO, 22. juni til 27. august (Skeivt arkiv som arrangør)

“Søttitallet”, utstilling på Oslo museum Bymuseet. Åpnet 21. november i år, står til 2019. Skeivt arkiv har bidratt med materiale til utstillingen.

Skeivt arkiv bidro med stand under Regnbuedagene i Bergen i juni og Oslo Pride samme måned, samt under Stavanger på skeivå og Trondheim Pride i september.

Medieoppslag

Vi teller i alt 53 mediebidrag i 2017, og det kommer flere mot slutten av året. Dette er omtrent like høyt som i 2015 da vi fikk mye oppmerksomhet rundt vårt åpningsarrangement og budsjettforliket som sikret oss permanent drift. Vi har nådd bredt ut med innslag i tv (God morgen Norge, Tv 2, etc.) i NRK radio med flere innslag, podcast, kronikkrr og avisomtaler knyttet til Skeivt arkivs aktivitet og arrangementer.

Vi har skrevet artikler i MELK, Syn og Segn, i festskrift for byarkivar Arne Skivenes. Dessuten en intro til norsk skeiv historie på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sine nettsider. Vi har også bidratt til synliggjøring av skeiv historie med artikler i Store norske leksikon og norgeshistorie.no, et arbeid som fortsetter i 2018.