Bilder og medieressurser

1. mai-tog i Bergen i 1980. Fra fotoarkivet til HBB. Fotograf ukjent. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordaland, Skeivt arkiv. // Skeivt arkiv har forsøkt å kartlegge fotografen, men dette har ikke latt seg gjøre. Kontakt oss gjerne på skeivtarkiv@uib.no dersom du har informasjon.
1. mai-tog i Bergen i 1980. Fra fotoarkivet til HBB. Fotograf ukjent. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordaland, Skeivt arkiv. // Skeivt arkiv har forsøkt å kartlegge fotografen, men dette har ikke latt seg gjøre. Kontakt oss gjerne på skeivtarkiv@uib.no dersom du har informasjon.

Video- og lydfiler

I anledning Skeivt kulturår 2022 har vi opprettet en mappe med video- og lydfiler til bruk for presse, mot kreditering av Skeivt arkiv. Gå hit for å laste ned video- og lydfilene.

 

Illustrasjonsbilder

Skeivt arkiv har også en samling illustrasjonsbilder til bruk for presse, forskere, studenter og andre aktører. Samlingen er tenkt som en ressurs under Skeivt kulturår, men den er også ment for generell bruk i akademisk skriving, pressesammenheng og lignende.

For forespørsel om tillatelse til bruk av bilder, ta kontakt med opphavspersoner.
Enkelte bilder har ingen restriksjoner knyttet til seg, og det er da oppgitt under bildet. Kreditering må oppgis slik den er spesifisert for det enkelte bilde.

Gå videre til Illustrasjonsbilder – Skeivt kulturår 2022 →

foreningen_for_by_og_bygd_innbetalingsblankett.jpg

Innbetalingsblankett med Forbundet sitt dekknavn foreningen "For by og bygd". Kilde: Skeivt arkiv.