Millioner til forskningsprosjekt

Fra venstre, rundt et bord: Professor Tone Hellesund  (Universitetet i Bergen ), Helene Nilsen (forsker, UiB), Heidi Rohde Rafto (Skeivt arkiv), Runar Jordåen (Skeivt arkiv), Line Førre Grønstad  (Skeivt arkiv), og Hans Wiggo Kristiansen (OsloMet - Oslo Metropolitan University )
Kim Frieles penger spleiser på den skeive bevegelsens historie.

Startskuddet er gått for forskningsprosjektet «Den skeive bevegelsens historie». 

Kim Friele donerte både sitt personlige arkiv og penger til Skeivt arkiv. Hun døde i 2021, 86 år gammel. Skeivt arkiv har valgt å bruke hele arven (2,7 millioner kroner) på et forskningsprosjekt om den norske skeive bevegelsen. 
Etter flere bevilgninger fra Kulturdepartementet på til sammen 4,5 millioner kroner og en million fra Skeivt arkivs budsjett, har prosjektet litt over 8 millioner å bruke på forskningen. 

Startskuddet

Forskningsprosjektet ble satt i gang i et møte mellom Professor Tone Hellesund  (Universitetet i Bergen ), Helene Nilsen (forsker, UiB), Heidi Rohde Rafto (Skeivt arkiv), Runar Jordåen (Skeivt arkiv), Line Førre Grønstad  (Skeivt arkiv), og Hans Wiggo Kristiansen (OsloMet - Oslo Metropolitan University )

For lite forskning

– Det har vært vanskelig å skaffe penger til skeiv forskning i Norge, og en av Kim Frieles store sorger var nettopp at det ble forsket for lite, sier professor ved Universitetet i Bergen, Tone Hellesund til NRK
Hellesund var den drivende kraften bak opprettelsen av Skeivt arkiv. Arkivet ble opprettet av et enstemmig Storting og plassert ved Universitetsbiblioteket i Bergen i 2015. 

Arkivordning

Skeivt arkiv kommer til å være en svært verdifull ressurs for forskningsprosjektet. Hyllene er fulle av private arkiv og samlinger sammen med arkiv fra skeive organisasjoner.  
Det har i lengre tid foregått et stort og møysommelig arbeid for å gjøre disse arkivene tilgjengelige for forskningen. Arbeidet pågår fortsatt, men vil i tiden som kommer prioritere materiale etterspurt av forskerne.