Ny faglig leder og ny leder for rådgivningsgruppen

Hannah Gillow-Kloster, ny faglig leder ved Skeivt arkiv, og Professor Norman Anderssen, ny leder for Skeivt arkivs rådgivningsgruppe.
Hannah Gillow-Kloster, ny faglig leder ved Skeivt arkiv, og Professor Norman Anderssen, ny leder for Skeivt arkivs rådgivningsgruppe.

Norman Anderssen, professor ved Institutt for samfunnspsykologi ved UiB, har takket ja til å stille som ny leder for Skeivt arkivs rådgivningsgruppe i perioden 2018-2020. Anderssen har holdninger til og levekår for LHBT-personer blant sine forskningsfelt, og har blant annet deltatt i forskningsprosjektet Seksuell orientering og levekår, som resulterte i de første Skeive historiene som i dag er en del av Skeivt arkiv. Professor i kulturvitenskap ved UiB Tone Hellesund, som har vært leder for Skeivt arkivs rådgivningsgruppe siden 2016, fortsetter som medlem av gruppen. Vi er veldig glade for å ha med oss Tone Hellesund sin faglige kompetanse og entusiasme videre i rådgivningsgruppen, og setter stor pris på den formidable jobben hun har gjort som leder for rådgivningsgruppen!

1. november 2018 tiltrådte Hannah Gillow-Kloster som ny faglig leder ved Skeivt arkiv. Hannah har vært fungerende i stillingen siden februar 2018, og vært ansatt som digitalarkivar ved Skeivt arkiv siden 2014. Hun har bakgrunn fra Digital Humanities og kommunikasjon, og har jobbet med både formidling, administrasjon og forskning ved Skeivt arkiv. Tidligere faglig leder ved Skeivt arkiv, Runar Jordåen, går over i en førstebibliotekarstilling ved arkivet, og vil nå fokusere på arkivfaglige oppgaver, forskning og formidling. Vi er takknemlige for den fantastiske innsatsen Runar har gjort som faglig leder for Skeivt arkiv. Gjennom de siste fire årene har han blant ledet prosessen som førte til at et samlet Storting gav støtte til Skeivt arkiv og sikret norsk skeiv historie for fremtiden. Han har også drevet forskning som har resultert i ny kunnskap på feltet, og gjennom forskningsformidling og synlighetsarbeid bidratt til bred kjennskap til viktigheten av å samle inn, bevare og formidle norsk skeiv historie.