Nye medarbeidere i Skeivt arkiv

Høstsemesteret har startet hektisk her på Skeivt arkiv med noen medarbeidere på vei inn, og noen på vei ut. Prosjektleder Tone Hellesund og førstebibliotekar Simon Mitternacht er fast ansatte på Universitetsbiblioteket i Bergen og de har jobbet for Skeivt arkiv ved siden av sin ordinære jobb.

Nå har vi imidlertid fått nye medarbeidere som har Skeivt arkiv som sitt spesifikke arbeidsfelt. Historiker Runar Jordåen ble ansatt som ny prosjektleder for Skeivt arkiv 1. august 2014. Jordåen har skrevet om skeiv historie både på mastergrad og på doktorgrad og han kjenner den norske historien svært godt. 1 september kom Hannah Gillow Kloster og Heidi Rohde Rafto som prosjektmedarbeidere. Gillow Kloster har en mastergrad i digital humanities og Rohde Rafto i sosialantropologi. Begge er svært entusiastiske når det gjelder å ta vare på og formidle fra skeiv historie.

Fra 1. november begynner Hellesund som førsteamanuensis i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun vil fortsatt ha tett kontakt med Skeivt arkiv og vil fokusere på skeiv historie i sin forskning og undervisning.