Nye medarbeidere ved Skeivt arkiv

Jo Hjelle og Ragnhild Bjelland
Jo Hjelle og Ragnhild Bjelland

I forbindelse med at Skeivt arkiv fra og med 2016 har fast driftstøtte på statsbudsjettet, har vi jobbet for å øke bemanningen slik at vi på best mulig måte kan ta vare på, dokumentere og formidle norsk skeiv historie. 15. oktober 2016 begynte historiker og arkivar Ragnhild Bjelland i jobben som arkivar hos Skeivt arkiv. Ragnhild har lang og meget solid bakgrunn fra blant annet Oslo byarkiv, Riksarkivet og Stiftelsen ASTA, og får hovedansvar for bevaring og ordning av arkiver.

17. januar begynte også Jo Hjelle, som er ansatt som fotoredigerer på intervjuprosjektet Skeive livsminner. Jo har mange års erfaring fra blant annet Bergens Tidende og NRK. I april får han også selskap av Bjørn André Widvey som er ansatt som intervjuer på Skeive livsminner-prosjektet. Jo og Bjørn André er begge ansatt i 2-årige stillinger, og skal sørge for at Skeivt arkiv kan dokumentere all den skeive historien som ikke finnes nedskrevet og arkivert.

I tillegg er kuratorene Henriette Stensdal og Vibeke Hermanrud ansatt i deltidsstillinger frem til sommeren for å kunne realisere Utstillingen Skeivt uteliv.