Nye stillingar på Skeivt arkiv

Skeivt arkiv søkjer for tida tre nye medarbeidar, med søknadsfrist 11. september 2016. Dokumentasjonsprosjektet Skeive livsminne skal setjast i gang som eit 2-3årig prosjekt, og i den samanheng søkjer me ein intervjuar og ein fotoredigerar i 100% stilling så lenge prosjektperioden varar. Dokumentasjonsprosjektet Skeive livsminner som går ut på å gjera intervju med personar som kan fortelja om eigne liv som lesbiske, homofile, bifile eller transpersonar eller på annan måte har informasjon som kan belysa tematikken. Intervjua skal i hovudsak utførast som videointervju av høg kvalitet. Dei skal lagrast og gjerast tilgjengelege for forskarar og andre interesserte. Mindre utdrag av intervjua blir dessutan gjort tilgjengelege på her på nettsida vår, og du kan og sjå eksempel på intervju som alt er gjennomførte. 

Skeivt arkiv søkjer også ein seniorkonsulent som kan hjelpe med å drifta arkivet, og gjere skriftlig- og muntlig formidling og arkivordning.

Meir informasjon om stillingane finst på jobbnorge.no: