Siri Elisabeth Kvalheim (født 1960)

Kvalheim var gjennom flere år en av de mest sentrale og synlige aktivistene i hovedstaden. Hun satt i ledergruppen for Metropol, deltok i informasjonsarbeid og arrangerte demonstrasjoner. Samtidig ble hun etterhvert sentral i arbeidet med partnerskapsloven.

I intervjuet forteller Kvalheim om oppveksten i Bergen og hvordan hun kom ut som lesbisk da hun reiste på folkehøgskole på tidlig -80 tall.

Etter dette bosatte hun seg i Oslo og ble der en del av og aktiv i det skeive miljøet. Vi får også høre om hvordan aktivistarbeidet ble organisert og hvilken motstand de møtte, spesielt fra religiøst hold.

Et udrag fra intervjuet kan du se i vinduet under, her forteller Kvalheim om hvordan hun ble outet av selveste Kim Friele.

Hele intervjuet er tilgjengelig på Skeivt arkiv, en del av Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Kvalheim har også donert sitt private arkiv til oss

Skeivt arkiv møtte Siri Elisabeth Kvalheim i Oslo, januar 2018.

Siri Kvalheim