Åpen Kirkegruppe (ÅK)

Åpen Kirkegruppes vårprogram 1998
Åpen Kirkegruppes vårprogram 1998

Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile ble stiftet i 10. februar 1976, og første gudstjeneste med Åpen Kirkegruppe ble avholdt 10. oktober 1976 med presten Gunnar Farsund. ÅK er et tverrkirkelig fellesskap, organisert som en selvstendig landsomfattende organisasjon. Organisasjonen ønsker å være et “levende og frigjørende fellesskap, et miljø som gir omsorg og trygghet og et sted som utfordrer til nytenkning med mål om å bidra til homofil frigjøring”. ÅK er medlem i Europeisk Forum, et nettverk for lesbiske og homofile kristne grupper i Europa, og har aktive grupper i Trondheim, Oslo og Bergen.

Skeivt arkiv har materiale om Åpen Kirkegruppe i SKA-0001 Kim Frieles arkiv, og SKA-0003 Gro Lindstads arkiv.