Fra homofil til skeiv frigjøringskamp (1988–2018)

Arne Skjævesland fullførte i 2021 sin masteroppgave med tittelen "Fra homofil til skeiv frigjøringskamp (1988–2018): Et skifte fra essensialisme til konstruktivisme sett i lys av etableringen av skeiv teori i 1990".

Oppgaven drøfter hvordan forståelsen av kjønn og seksualitet, slik den har kommet til uttrykk i homobevegelsen og transbevegelsen, endret seg fra 1988 til 2018 i forbindelse med introduksjonen av skeiv teori i 1990, og hvilke konsekvenser dette har hatt for lovverket.

I arbeidet med oppgaven har Skjævesland blant annet sett nærmere på trans-tidsskrift fra Skeivt arkiv sine samlinger.

Masteroppgaven er tilgjengelig på nettstedet til Universitetet i Agder.