Masteroppgaver om skeiv historie

Birger Berge leverte i 2016 masteroppgave om familieforståelser i homobevegelsen.
Birger Berge leverte i 2016 masteroppgave om familieforståelser i homobevegelsen.
Oversikt over master-/hovedfagsoppgaver, doktorgradsavhandlinger og andre studier innen skeiv historie, eller med tematikk som er relevant for videre forskning på skeiv historie. 

Denne listen er ikke fullstendig. Har du skrevet en masteroppgave som burde vært oppført her, eller kjenner du til noen? Gi oss beskjed på skeivtarkiv@uib.no!

Oversikt

Andersen, Arnfinn J.: Menn skaper rom for foreldreskap og familie. Farskapets betingelser i en heteronormativ kultur. Avhandling dr.polit. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. 2003.

Andersen, Arnfinn J.: Skeive fedre. Om grenser og muligheter for alternative måter å gi omsorg på. Prøveforelesning dr.polit. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. 2003.

Andersen, Arnfinn J.: Coming out – coming home. Vennskap som sosial strategi. Hovedfagsoppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 1987. 

Andersen, Bjørge: Erotiske oaser i offentlige sfærer. En studie av anonym homoseksuell adferd i offentlige sfærer. Strategier for å unngå stigmatisering. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Oslo, 1987. 

Andersen, Sølvi-Maria: Mellom heteronormer og homomiljø. En antropologisk studie av seksualmoral og seksuell praksis blant unge homofile menn i Oslo. Masteroppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2007. 

Anderssen, Norman: Homofile menn: Kategorisering og identitet. Hovedfagsoppgave i psykologi. Universitetet i Bergen, 1986. 

Arnesen, Bente og Terje Bratberg: Vold mot homofile – kvinner – menn. Mellomfagsoppgave i kriminologi. Universitetet i Oslo, 1981

Auganes, Guro S.: Drag in the Desert. Readings of “The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert". Masteroppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, 2009. 

Benum, Vår og Vigdis Johansen: Hvor synlig er klientens virkelighet? Om lesbiske kvinners møte med hjelpeapparatet i et minoritetsperspektiv. Hovedfagsoppgave i psykologi. Universitetet i Oslo, 1990. 

Berge, Birger: Attråverdige fellesskap? Familieforståing i homorørsla 1973-2008. UiB, 2016.

Berggrav, Erik: En analyse av den norske homobevegelsens legalstrategier. Spesialoppgave ved profesjonsstudiet. Juridisk Fakultet. Universitetet i Oslo, 2003. 

Bergh, Bjørn Angell: Homofiles oppfatninger av storsamfunnet. En analyse av forholdet mellom oppfatning og sosial distanse. Hovedfagsoppgave i psykologi. Universitetet i Oslo, 1967.

Bjordal, Benedicte et al.: Homofili som emne i bøker for ungdom 1973–90. Hovedfagsoppgave. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, 1991.

Björne-Fagerli, Inger: Två manliga prostitutionskarriärer. Masteroppgave i pedagogikk. Pedagogisk forskningsinstitutt, det utdanningsvitenskaplige
fakultet, Universitetet i Oslo, 2007.

Bolsø, Agnes: Power in the erotic: Feminism and Lesbian Practice. Doktorgradsavhandling i sosiologi, NTNU, 2002. 

Bonnevie, Katarina. Forståelse av fellesskap - subkultur og symboler. Masteroppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 2021.

Borgejordet, Jens: På utkikk etter kjærlighet og kjøtt. Kulturanalyse av mannlig homoseksualitet ved bruk av livshistorieintervjuer. Hovedoppgave i sosiologi og samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo, 2007. 

Bothner, Monica: La Papaya Verde: en gruppe lesbiske kvinner i Barcelona, Spania. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2004.

Brantsæter, Marianne C.: Om kjønnets logikk – i et lesbisk perspektiv. Intervju med lesbiske kvinner om deres erfaringer i arbeidslivet. Hovedfagsoppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 1990. 

Brekkeflat, Thor: Arsenokoitai, menn som ligger med menn. En miljøhistorisk og språklig analyse av begrepet arsenokoitai i 1 Kor 6, 9 og 1 Tim 1, 10. Spesialavhandling i Det Nye Testamentet. Menighetsfakultetet, 1985.

Bromseth, Janne C.H.: Genre trouble and the body that mattered. Negotiations of gender, sexuality and identity in a Scandinavian mailing list community for lesbian and bisexual women. Avhandling dr.art., Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, 2006.

Bromseth, Janne C.H.: Internett. Krigsarena eller Kardemomme by? Konstruksjon av samhandlingsnormer og debattkulturer på to norske e-postbaserte diskusjonslister. Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap, NTNU, 2000.

Bruce, Camilla: No Peak. No Point. No Purpose. Hovedfagsoppgave i allmenn litteraturvitenskap. NTNU, 2005.

Bruflot, Kathrine: De usynlige; En studie av en gruppe lesbiske kvinner i Mumbai, IndiaMasteroppgave i sosialantropologi. Universitetet i Bergen, 2005.

Braaten, Ellen-Beate W.: Eksemplarisk liv: fra den seirende Diana til den storartede frøken: tidlig lesbisk-feministisk litteratur. Hovedfagsoppgave i idehistorie. Universitetet i Oslo, 1995. 

Braaten, Eva S.: "Prøv homofili du også!" Fortellinger om en livsstil eller to. En analyse av homodiskursen i Blikk i 1991 og 2001. Mellomfagsoppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 2001

Braaten, Eva S.: "Er det normalt? En studie av forståelsen av seksualitet på klaraklok.no" . Hovedfagsoppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 2004.

Buer, Liliana: Seksuell orientering og kroppsbilder hos kvinner. En longitudinell studie. Masteroppgave i psykologi. Universitetet i Oslo, 2010. 

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca: Virkeligheten: VirkelighetEr. Heteronormalisering som kritisk tema i barnehagefaglige teorier og praksiser. Masteroppgave i barnehagepedagogikk. Høgskolen i Oslo, 2007. 

Butenschøn, Marianne: Fra tabu til taushet. Toleranse i velferdsstaten 1950-2000 med fokus på lesbiske og homofiles situasjon. Et idéhistorisk og begrepshistorisk perspektiv på toleransebegrepet og dets dilemmaer. Hovedoppgave i idéhistorie. Universitetet i Oslo, 2005.

Bye, Maria Ravnskog: Vil du virkelig gi opp en evighet i himmelen for et øyeblikk med kjødelig lyst. Masteroppgave i psykososial helse. Universitetet i Agder, 2023.

Bøe, Stine: Kjærlighet og begjær mellom menn til ulike tider, til ulike steder – et bidrag til en nyansering av rådende seksualitetsforståelser. Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier. NTNU, 2007.

Børke-Fykse, Marianne: Vennskap, en valgt strategi? En kvalitativ studie av lesbiske kvinners nettverk og vennskapsrelasjoner. Masteroppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 2008. 


Børresen, Lene: Tracing Lesbian Identity: Dramatic Developments Through the 70s, 80s and 90s. Hovedfagsoppgave i engelsk. Universitetet i Oslo, 2001.

Christiansen, Mats: Homophobia among Norwegian Student Nurses. Hovedfagsoppgave i sykepleievitenskap. Universitetet i Gøteborg, 1998

Danielsen, Vera Normann: Nattens anatomi. En kontekstuell lesning av Djuna Barnes' Nightwood
. Masteravhandling i allmenn litteraturvitenskap. NTNU, 2006

Didriksen, Nina: Homobevegelsen i Norge 1950– 1992. Semesteroppgave i statsvitenskap hovedfag. Universitetet i Oslo, 1992.

Didriksen, Nina: Skeive velgere. Politisk atferd blant lesbiske og homoseksuelle. Hovedfagsoppgave i statsvitenskap. Universitetet i Oslo, 1995.

Doksrød, Hilde et al.: Homofili i et utvalg ungdomsbøker fra 70-åra. Semesteroppgave i barnelitteratur. Statens bibliotekskole, 1979. 

Dynna, Christer: Selvportrettene til Claude Cahun (1894-1954). Et unikt surrealistisk fotomateriale eller er indre drama fremført på massemedienes premisser? En gjennomgang av resepsjonen på 1990-tallet og en nylesning. Hovedoppgave i kunsthistorie. Universitetet i Oslo, 2003.

Dybvik, Gro: Forestillinger om maskulinitet. Maskulinitetskonstruksjoner i kabaretteatret. Masteroppgave i teatervitenskap. Universitetet i Oslo, 2010. 


Ehnebom, Tore: Menn i kvinneklær. Hovedfagsoppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 1994. 

Eikvam, Turid: Hiv-testen – viktig epidemitiltak eller farlig kontrollmiddel? Hovedfagsoppgave i kriminologi. Universitetet i Oslo, 1991. 

Einarsen, Ole-Fredrik: Vil du ikke, så skal du! En drøftelse av forholdet mellom tvang og frivillighet i det AIDS-forebyggende arbeid, sett i lys av virksomhetsteorien. Hovedfagsoppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 1989. 

Elstad, Rolf: Register til Løvetann 1977–1982. Hovedfagsoppgave ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, 1993. 

Emaus, Even: Sosiale relasjoners betydning for psykisk velvære og mestring - en tverrsnittsstudie av hiv-positive menn. Hovedfagsoppgave i sykepleievitenskap. Universitetet i Bergen, 1998. 

Eng, Heidi: Sporting sexuality. Doing sex and sexuality in a Norwegian sports context. Avhandling dr.scient. Norges idrettshøgskole, 2003. 

Engebretsen, Elisabeth: Fra "halvspist pære" til "kamerat". Homoseksualitet i kinesisk språk- og samfunnsutvikling. Oppgave i kinesisk storfag. Universitetet i Oslo, 1997. 

Eriksen, Ingunn: The Manly Love of Comrades. Male Romantic Friendship and Masculinity in "Tennessee's Partner, " The Shadow of a Dream and "Home to Harlem". Hovedoppgave i britiske og amerikanske studier. Universitetet i Oslo, 2005.

Eriksen, Julie: Kunstige blomster er alltid vakre. En studie av kathoey og thailandske kjønnsforståelser. Masteroppgave i sosialantropologi. Universitetet i Bergen, 2007.

Evensen, Ann-Kristin Vilde: En analyse av "Det lesbiske" i V. Woolf: Orlando. Mellomfagsoppgave i litteraturvitenskap. Universitetet i Oslo, 1993.

Fagerheim, Heid: Fordommer mot homofile. Semesteroppgave i sosialpsykologi. Universitetet i Oslo, 1996. 

Flaata, Sigrid: En kvantitativ spørreundersøkelse om soknediakoners holdning til og kontakt med homofile i Den norske kirke. Hovedfagsoppgave i helsefag, studieretning diakoni. Universitetet i Oslo, 1998. 

Folgerø, Tore: "Skeive" barnefamiliar? Ein etnologisk studie av homoseksualitet, kjønn og foreldreskap mellom normer og overskridingar. Hovedfagsoppgave i etnologi. Universitetet i Bergen, 2001.

Fougner, Haldis: Fra margin til mainstream. Lesbiske heltepresentasjoner hos Katherine V. Forrest og Anne Holt. Hovedoppgave i allmenn litteraturvitenskap. Universitetet i Oslo, 1999. 

Fredin, Linda Marie og Linda Haugvaldstad, Anne-Grete Johnsen og Gro Jeanette Sønmør: Synet på homofili i det religiøse liv - med vekt på homofile prester. Prosjektarbeid. Høgskolen i Hedmark, 1997. 

Frigstad, Kirsten: Foreldre til homofile. Mellomfagsoppgave i kriminologi. Universitetet i Oslo, 1984.

Frigstad, Kirsten: Kategorien "kvinne" – moden for fornyelse? En drøftelse basert på intervjuer med kvinner som lever heterofilt og kvinner som lever lesbisk. Hovedfagsoppgave i kriminologi. Universitetet i Oslo, 1992. 

Fuglestad, Svein E.: "Jeg har ikke hatt noen vonde tanker på 1 time og 18 minutter". Ein studie om liv, død og vørdnad knytta til menneske med hiv/aids, sett i lys av musisk teori og praksis. Hovedfagsoppgave ved Institutt for musikk og teater, avdeling for musikkvitenskap. Universitetet i Oslo, 1996. 
 
Giertsen, Merethe: Lesbiske – coming out og åpenhet. En livsløpsanalyse. Hovedfagsoppgave i sosiologi. Universitetet i Bergen, 1989. 

Gregusson, Mette: Vi er bare helt vanlige mennesker som også har omsorgsevne. En studie av homofile fedre og deres familie. Masteroppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 2008. 

Gulseth, Eirik: "How we became whole." Kristne homofile i Metropolitan Community Church i London. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Oslo, 2003

Gythfeldt, Tryge Alexander: ”That is so gay!” Masteroppgave i medievitenskap. Universitetet i Oslo, 2008. 


Haines, Colin: "Frightened by a Word": Shirley Jackson and Lesbian Interpretation. Hovedfagsoppgave i engelsk. Universitetet i Oslo, 1998.

Hamran, Trine: Open places, hidden rooms: civitá, performativity and resistance among gay men in contemporary Rome. Hovedoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Oslo, 2001. 

Halsos, Martin Skaug: §213 i almindelig borgerlig straffelov av 1903. Homoseksualitet i Norge og rettslige sanksjoner mot den fra slutten av 1800-tallet til 1972. Hovedfagsoppgave i historie. Universitetet i Oslo, 1999. 

Halvorsen, Anette: Rettslig regulering av homoseksuell praksis fra 1687-1902. Særavhandling til juridisk embetseksamen. Universitetet i Oslo, 1998. (Utgitt på Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 2-2000).

Halvorsen, Margrethe Seeger og Andreas Joner: Lesbian families in Norway: A comparative study of child and familiy functioning in lesbian, single mother, and heterosexual families. Hovedoppgave i psykologi. Universitetet i Tromsø, 2001.

Halvorsen, Rune: Å verdsette likheter og forskjeller. Om innføringen av partnerskapsloven i Norge. Hovedfagsoppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 1995.

Hammer, Odd Ivar Noremsaune: Skeiv identitet i Trondheim på 1960- og 70-tallet. En studie av homomiljøets utvikling, og §213s betydning i prosessen. NTNU, 2018.

Handler, Mette M.: Leder og lesbisk - en kilde til innsikt i kvinnelige lederes situasjon? Prosjektoppgave, Ledelse i kvinneperspektiv - tanke og omtanke. Kvinneuniversitetet, Løten, 1997.

Hansen, Siri: Amerikansk lesbisk teater. WOW Cafe Theatre - nyskapende teatersetnrum eller etterslep fra 70-tallets feminisme. Hovedfagsoppgave i teatervitenskap. Universitetet i Bergen. 2001.

Hanssen, Arne-Harald: Gutteprostitusjon i Oslo. Mellomfagsoppgave i kriminologi. Universitetet i Oslo, 1984.

Hatlebrekke, Herlof: Homofil litteratur og litteraturformidling. Hovedfagsoppgave. Statens bibliotekhøgskole, 1986.

Hegle, Joost: Den homoerotiske aktør i Amsterdam. "Neonlysets" blikkfang i den konnotative urbane "jungel". En reise til de kulturelle "klisjeers" by. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Trondheim, 1996.

Hegna, Kristinn: Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. En sosiologisk studie. Avhandling dr.polit. Universitetet i Oslo, 2006.

Hellesund, Tone: Den norske peppermø. Om kulturell konstituering av kjønn og organisering av enslighet 1870-1940. Avhandling dr.art. Universitetet i Bergen, 2002. 

Hellesund, Tone: – al min længsel og uro – om einslege borgarskapskvinner rundt århundreskiftet. Hovedfagsoppgave i etnologi. Universitetet i Bergen, 1995. 

Henmo, Ingvill: Er det et selv i denne teksten? Om The autobiography of Alice B. Toklas. Hovedfagsoppgave i litteraturvitenskap. Universitetet i Oslo, 1997. 

Heyerdahl, Benedicte Miriam: Barn av lesbiske mødre. En gjennomgang av forskning. Hovedfagsoppgave i psykologi. Universitetet i Bergen, 1992. 

Hjermstad, Fride: Innenfor vår egen dør. Homofile, deres foreldre og forestillinger om familie i Norge. Hovedoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Oslo, 2007. 

Hjort, Haldis: Psykoanalysens syn på homofili - en faglig, historisk og etisk vurdering. Prøveforelesning oppgitt emne dr.psychol. Universitetet i Oslo, 2001.

Hovland, Beate Indrebø: Å bli fortalt hvordan en skal handle - Bibelbruk i nåtidig etisk debatt sett i et narrativt perspektiv. Dr. art. avhandling. NTNU, 1999. 

Huus, Jacob Myklebust: Røde tråder og rosa elefanter. Inkludering, levde liv og skeive perspektiver i norske universitetsmuseer. Masteroppgave i kunsthistorie. Universitetet i Bergen, 2020.

Høiseth, Trygve: Syklubben, En studie av en gruppe unge, homofile menn. Mellomfagsoppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 1996.

Idsøe, Cathrine: Vi er bedre utrustet enn mange andre. En kvalitativ undersøkelse om homofile familier i relasjon til samfunnet. Hovedfagsoppgave i psykologi. NTNU, 2003.

Jakobsen, Monika Dybdahl: Når Ada og Eva får barn. Hva mener vi om homofile foreldre? Masteroppgave i sosiologi. NTNU, 2006.

Jensen, Andreas Gjøsæther: "Blodsopere" og andre utskudd - skeive annerledesboende i Oslo etter 1968. Universitetet i Bergen, 2021.

Johannessen, Tone: Synliggjøring, mangfold og identitet. Fin Serck-Hanssens og Lill-Ann Chepstow-Lustys fotografier. En billedanalyse med utgangspunkt i tradisjonell homoforskning og queer teori. Hovedoppgave i kunsthistorie. Universitetet i Oslo, 2005

Johansen, Isabell B. : You know I ain’t queer…. Queering mediation and sexuality in Midnight Cowboy and Brokeback Mountain. Masteroppgave medievitenskap. Universitetet i Oslo, 2009.

Jorde, Brita: Queering in the Urban Sphere. Hovedoppgave. Arkitekthøgskolen i Oslo, 2005.

Jordåen, Runar: Frå synd til sjukdom? Konstruksjonen av mannleg homoseksualitet i Norge 1886-1950. Hovedfagsoppgave i historie. Universitetet i Bergen, 2003.

Jordåen, Runar: Inversjon og perversjon. Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960. Universitetet i Bergen, 2010

Jaabæk, Bjørnar Erik: Homofile som stigmatiserte arbeidstakere – ønsker personalledere homofile velkommen til sin organisasjon? Diplomoppgave. Handelshøyskolen BI, 1993.

Kaltenborn, Benedicte: The fa'afafine, gender benders in Samoa: on cultural construction of gender and role change. Hovedoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Oslo, 2003.

Karlsen, Mariannne Berg: "I Venskabs Paradiis": en studie av maskulinitet og vennskap mellom menn. Den norske historiske forening. Oslo, 2001.

Kavlie, Siv og Annette Lilletvedt:
Homoseksualitetsdiskurser blant unge tenåringer. Bergen, 2002.

Kerssemakers, Jan Pål. «Halvmannen» Ein komparativ analyse av korleis «den homoseksuelle» blir skriven fram i romanane I skyggen av Karl Johan og Drude Helmers egteskap. Masteroppgave i nordisk litteratur. NTNU, 2019.

Kibsgaard, Gry: Maskuline Mysterier. Kubanske homoseksuelles forvaltninger av mannlig kjønnsidentitet. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Bergen, 1998.

Kleiberg, Sten Georg og Wenche Mora, Siw Orvik, Kaja Cecilie Sillerud, Irene Øygarden: Homofili og islam. Prosjektoppgave for SOS II Høgskolen i Oslo, 2000.

Kristiansen, Hans W.: Kjærlighetskarusellen. Eldre homoseksuelle menns livsfortellinger og livsløp i Norge. Avhandling dr.polit. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2004.

Kristiansen, Hans W.: Mannlig homoseksuell identitet i Chile. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Oslo, 1996.

Kristiansen, Kjell Ouff: Smittevernloven – pasientrettigheter og profesjonsinteresser – en analyse basert på høringsuttalelser til NOU 1992:2 "Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smitteloven)". Mellomfagsoppgave i kriminologi. Universitetet i Oslo, 1987.

Kvalheim, Siri E. Hva kan gjøres for å øke DNF-48s medlemsmasse? Inervjuer med 101 ikke-medlemmer. Tverrfaglig prosjektoppgave, grunnfag i markedskommunikasjon. NMH, 1990

Kvenild, Tone: Jakten på bekreftelse. Konstruksjon av homofil identitet gjennom film - en kvalitativ resepsjonsstudie. Hovedfagsoppgave i filmvitenskap. Universitetet i Trondheim, 1997.

Larsen, Camilla Jordheim: Skeive identiteter og homofile erfaringer. Et nytt seksuelt landskap. Hovedfagsoppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 2003.

Larsen, Toril Agnete og Per Kristian Roghell: Et forsøk på klargjøring av problemer i forbindelse med sykepleie og seksualitet; med vekt på lærebøkenes betydning og synet på homofili. Avsl.. skriftlig arbeid, sykepleierutdanningen. Universitetet i Tromsø, 1982.

Leifson, Taran: Sted, kropp, identitet og seksualitet. En studie av steders påvirkning på homofiles identitet og fysiske fremtoning. Masteroppgave i geografi. NTNU, 2006.

Lippe, Gerd von der: Anja Andersen, Susann Goksør, Frode Kyvåg - hva slags kjønn er de? Diskuter deres feminitets- og maskulinitetsrepresentasjoner, gjerne i lys av Pierre Bourdies "La domination masculine". Prøveforelesning for dr.scient. Norges idrettshøgskole, 1997.

Lunde, Hege Kristin: Edith Øbergs seks "ungpike-romaner". Hovedfagsoppgave i litteraturvitenskap. Universitetet i Oslo, 1992.

Løwe, Arne: Homofili og homoseksualitet som problem for kristen etikk. Hovedfagsoppgave i kristendomskunnskap. Universitetet i Trondheim, 1981.

Løfwander, Erika: En presentasjon av teorier om årsaksforklaringer til homofili og en empirisk undersøkelse som belyser den såkalte speilbildeteori. Hovedfagsoppgave i psykologi. Universitetet i Oslo, 1979.

Marjala, Solbjørg: Åpen kirke og kirkens enhet – hva karakteriserer Åpen kirkegruppe som organisasjon og dens strategier i debatten med Den norske kirke om homofili? Hovedoppgave i religionsvitenskap. Universitetet i Bergen, 2002.

Mikalsen, Ane Lundal. Rengjøring, sminke, barnestell og... homoseksualitet? Norsk dameblads fremstilling av homofili og kjønnsoverskridelser i årene 1950 - 1960. Masteroppgave i kulturvitenskap. Universitetet i Bergen, 2023.

Müller, Lena: Portretter av de utstøtte. En lesning av Djuna Barnes’ Nightwood. Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap. Universitetet i Oslo, 2005.

Mygland, Kristian: Den seksualiserte subkultur. Fordypningsoppgave i kriminologi. Universitetet i Oslo, 2004.

Nastad, Ola Brage: Sons of the rice - brothers of the buffalo - cultivators of intimacy. Reflections on sosial interaction of boys from Isan in the Northeast of Thailand. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi. NTNU, 1996.

Natvig, Marianne: I am a bird now. Iscenesettelse av androgyne stemmer i popmusikken. Masteroppgave i musikkvitenskap. Universitetet i Oslo, 2006. 

Nielsen, Maya Brenna: Seksuell identitet som differensieringsfaktor i byen. Mellomfagsoppgave i by- og befolkningsgeografi. Universitetet i Oslo, 2000. 

Nissen, Nils Axel: Hemingway’s The Sun Also Rises and the Gay World. Prøveforelesning selvvalgt emne, dr.art. Universitetet i Oslo, 1996.

Nissen, Nils Axel: Prince and Pauper: The Life and Literary Career of Bret Harte. Avhandling dr.art. Universitetet i Oslo, 1996. 

Nordal, Jenny Katrin:
Skeive scener: Lesbisk, ikke-lesbisk engasjement og tematikk i skeiv performance i Oslo 2005-2008. Masteroppgave i teatervitenskap. Universitetet i Oslo, 2008. 

Nyhuus, Helle Christin: Å være eller ikke være - er det spørsmålet? En historie om den norske homofilidiskursen. Hovedfagsoppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen, 2001. 

Næss, Kit-Fai: The homosexual undertone in Bai Xianyong's early short stories. Hovedfagsoppgave i kinesisk. Universitetet i Oslo, 1997. 

Oatley, Diane: Gender issues and structures of desire in Djuna Barnes' Nightwood. Hovedfagsoppgave i allmen litteraturvitenskap. Universitetet i Oslo, 1990.

Offerdal, Asle: Selvmord og selvmordsforsøk blant unge homofile menn. Forekomst sett i lys av homonegativisme og identitetsutvikling: Et litteraturstudium. Hovedfagsoppgave i psykologi. Universitetet i Bergen, 1995. 

Ohnstad, Anbjørg: Ekte(venn)skap – en studie av relasjoner mellom lesbiske samboere. Hovedfagsoppgave i psykologi. Universitetet i Oslo, 1984. 

Ohnstad, Anbjørg: Lesbiske identiteter – skeive bevegelser. Doktorgradsavhandling. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2009. 

Olsen, Astrid H.: Endring i sjølvoppfatning blant lesbiske i Noreg 1950–1993, i nært samband med homoorganisering. Hovedfagsoppgave i historie. Universitetet i Bergen, 1996.

Ore, Mika Blusztein: Mamma, mamma og barn. Arbeidsdeling og foreldreskap hos lesbiske par med felles barn. Masteroppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 2009.

Parmas, Agnes: Vanlige menneskers (u)vanlige liv. En kvalitativ undersøkelse om lesbiske kvinner og homofile menn i Estland. Masteroppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2010. 

Persen, Geir: Dansekulturen på Café Remis. Mellomfagsoppgave i allmenn dansekunnskap. NTNU, 1997.

Pettersen, Camilla: Living in Fear. Transsexuals facing violence in New York City. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Tromsø, 2001.

Prieur, Annick: Iscenesettelser av kjønn. Transvestitter og macho-menn i Mexico by. Avhandling dr.polit., Institutt for sosiologi. Universitetet i Oslo, 1993. (Utgitt på Pax 1994). 

Prøitz, Aase: "Hvis det gode i meg ikke skal være godt..." Selvbilde og mestring hos lesbiske i kristne miljøer. Hovedfagsoppgave i psykologi. Universitetet i Oslo, 1997.

Prøitz, Aase: Kirkens kamp mot partnerskapsloven i et sosialpsykologisk perspektiv. Semesteroppgave i psykologi. Universitetet i Oslo, 1993.

Rafto, Heidi Rohde: Tilhørighet og utestengelse – homofile, lesbiske og bifile med innvandrerbakgrunn. Masteroppgave i sosialantropologi. Universitetet i Bergen, 2008.

Rasmussen, Marit Vaula: Å gjøre kjønn: Performativitet og meningsskaping blant transkjønn og andre kjønn i NorgeMasteroppgave i sosialantropologi. Universitetet i Bergen, 2005. 

Ratcliff, Nina: Den Store Sedelighetssak i Bergen 1937/1938. Kulturelle forståelser av sex mellom menn, homoseksualitet og seksuelle overgrep mot barn. Masteroppgave i kulturvitenskap. Universitetet i Bergen, 2023.

Reiersen, Annbjørg: Kjærlighet på tvers: Homofile menn og lesbiske kvinners forvaltning av kjærlighet og seksualitet. Hovedfagsoppgave i sosiologi. Universitetet i Tromsø, 1993.

Riksaasen, Guri: Det var ikke en mann vi ville ha, men barn. Lesbiske familier med barn i Norge. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Oslo, 2002.

Rinde, Torill: Homofile – en diskriminert gruppe i samfunnet. Prosjektarbeid. Rogaland Distriktshøgskole, 1981.

Ringstad, Kari: Mestring og håp knyttet til HIV/AIDS i en sykepleiesammenheng. Belyst ved intervju med to homofile menn, en HIV-positiv og en med AIDS. Hovedfagsoppgave i sykepleievitenskap. Universitetet i Oslo, 1989. 

Roghell, Per Kristian: Hiv-positive: Erfaringer i livet og selvforståelse – med vekt på opplevelsene av kropp og seksualitet. Hovedfagsoppgave i sykepleievitenskap. Universitetet i Tromsø, 1993. 

Ruud, Øystein: Homoseksualitet i Kina. Menn, erotikk, familie og penger. Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier. NTNU, 2007.

Rustli, Eirin: «Sopere prater bare homoprat!» Begrepsanalyse av skeiv terminologi i tidsskriftene Løvetann (1977-2003) og Blikk (2016). Masteroppgave i nordisk språk og litteratur. Universitetet i Bergen, 2019.

Røhme, Kjerstina: Partnerskapsloven – et verdispørsmål? En analyse av stortingsdebatten omkring innføringen av partnerskapsloven. Mellomfagsoppgave i sosiologi. Universitetet i Trondheim, 1994.

Rørlien, Randi: Innvandrer og homofil. Tilpassingsstrategier hos ein minoritet i minoriteten. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2003. (Revidert utgave 2005).

Røsshag, Einar: Begjærets variasjon. Hvordan 6 kvinner og menn forstår sin lesbiskhet og homofili. Semesteroppgave ved 3. avd. ved embetsstudiet i psykologi. Universitetet i Tromsø, 1993.

Sandal, Sigrid: «En særlig trang til å ville forandre sitt kjønn». Kjønnsskiftebehandling i Norge 1952-1982. Masteroppgave i historie. Universitetet i Bergen, 2017

Santander, Christian: En undersøkelse i det homofile miljøet i Bergen. Semesteroppgave i etnologi. Universitetet i Bergen, 1989.

Sabbatini, Sergio: Il senso di una sottrazione primaria: il problema dell'omosessualitá nell'opera di Pier Vittoria Tondelli. Hovedoppgave i italiensk. Universitetet i Oslo, 2001. 

Simonsen, Dag Robin: Biseksuelle menn – lyst, livsform, identitet. Hovedfagsoppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 1994.

Sjåholm, Janny: En studie av stortingspartienes håndtering av «skeive» politiske saker fra 1970-årene til 2016. Masteroppgave i historie. Universitetet i Bergen, 2020

Skjoldhammer, Tonje Louise: Forargerligt og uteerligt forhold: rettsforfølgelse av sex mellom kvinner på midten av 1800-tallet i Norge. Masteroppgave i historie. Universitetet i Bergen, 2018.

Skjævesland, Arne: Fra homofil til skeiv frigjøringskamp (1988-2018): Et skifte fra essensialisme til konstruktivisme sett i lys av etableringen av skeiv teori i 1990. Universitetet i Agder, 2021.

Slåtten, Hilde: Teasing with derogatory gay/lesbian expressions in secondary school and depressive symptoms among gay, lesbian and bisexual adolescents. Masteroppgave, Institutt for helse, miljø og likeverd. Universitetet i Bergen, 2007.

Solberg, Randi O.: "Yep, I'm gay!" Minoritet, makt og medier. Fra fengselsstraff til prekestol på 20 år. En undersøkelse av fire avisers dekning av homofilidebatten i Den norske kirke. Kandidatoppgave i journalistikk. Høgskolen i Stavanger, 1998-99.

Solbakken, Terje Johan: Den homofile utvikling. Hovedfagsoppgave i psykologi. Universitetet i Oslo, 1973.

Spidsberg, Bente Dahl: Sårbar og sterk. Lesbiske kvinners erfaring i møtet med fødselsomsorgen. Masteroppgave i sykepleievitenskap. Universitetet i Oslo, 2006.

Stiklestad, Sigrun Saur: Barn med homofile og lesbiske foreldre har det like bra som andre barn = sant! – En kunnskap til bry? Essay til doktorgradskurs. NTNU, 2003.

Stiklestad, Sigrun Saur: Ungdommer med lesbiske mødre : Hvordan tar de det? Hovedfagsoppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo/NTNU, 2003.

Storvik, Bjørn Steinar: Transseksualisme og psykisk helse. Oppgave i medisinsk embetsstudium. Universitetet i Oslo, 2007.

Størksen Ingvill: Homofili og politikk. En komparativ analyse av verdiendringer og meningskoalisjoner bak vedtaket av partnerskapsloven i Danmark og Norge. Hovedoppgave i sammenlignende politikk. Universitetet i Bergen, 2000. 

Stålesen, Sofie Mina: «Et fristed – for oss». Lesbiske kvinners rom og konvensjoner i Oslos uteliv, 1970-1983. Lektorprogrammet, institutt for arkeologi, konservering og historie. Universitetet i Oslo, 2023.

Sundnes, Anita E. Carson: Kamp om ordet. En fortolkende studie av seksuelle skjellsord blant ungdom. Hovedsoppgave i pedagogikk. Universitetet i Oslo, 2003.

Sverdrup, Kari: Positive liv. Å leve med hiv – sett i individuelt, kulturelt og politisk perspektiv. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Oslo, 1993.

Sæle, Kjell Martin: I fordommens bilde. Skildringer av homofile menn i norsk litteratur. Hovedfagsoppgave i nordisk. Universitetet i Bergen, 1984. 

Sønsteng, Gry: Visuell koding og kategorisering. Representasjon av homoseksualitet på film. Hovedfagsoppgave i allmenn litteraturvitenskap. Universitetet i Oslo, 2000. 

Sørensen, Dagfinn: Seksuelle tenningsmønstre i et lite utvalg antatt seksuelt normalfungerende norske menn: et eksplorativt pletysmografisk pilot-studie. Hovedoppgave i psykologi. Universitetet i Oslo, 1995.

Sørås, Odd Einar: The bulldog in the backyard – the problem of homosexuality and self-acceptance in James Baldwins fiction. Hovedfagsoppgave i engelsk. Universitetet i Oslo, 1973. 

Tangen, Judith: Homofobi i idretten - en litteraturstudie. Mellomfagsoppgave. Norges idrettshøgskole, 1998.

Taule, Siv Mar: «Støtt de lesbiske i Kina og Albania!» Lesbiskfeministiske tidsskrift fra 1970- og 1980-tallet. Masteroppgave i kulturvitenskap. Universitetet i Bergen, 2017

Thangstad, Betzy A.K.: Lesbisk representasjon på NRK Fjernsynet – en resepsjonsstudie. Hovedfagsoppgave i massekommunikasjon og kulturformidling. Universitetet i Bergen, 1995. 

Thomassen, Rolf Tore: Brokeback Mountain. Konstruksjon av homoseksualitet i en heteronormativ kontekst. Bacheloroppgave i kjønn, samfunn, språk og kropp. Universitetet i Oslo, 2006. 

Thomassen, Rolf Tore: Det ”homoseksuelle” smertespråket. Masteroppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 2008. 

Thuen, Hanne: Med skeivt blikk på by og bygd. Hvordan unge homofile og lesbiske forstår seg selv i forhold til bygda og byen. Masteroppgave i geografi. Universitetet i Bergen, 2006.

Torkildsen, Marianne: Familieideologi i dagens samfunnsdebatt. Illustrert ved rettssystemets holdninger til lovregulering av homofilt samliv og utvidede adopsjonsrettigheter. Hovedfagsoppgave i sosiologi. Universitetet i Bergen, 1991. 

Utnes, Astrid: Følelser i eksil. Lesbisk identitet i norsk mellomkrigslitteratur. En studie av Borghild Kranes Følelsers forvirring. Hovedfagsoppgave i nordisk. Universitetet i Tromsø, 1992.

Urdal, K.: Trakassering/vold mot homofile/lesbiske/bifile. Hva gikk galt? Fordypningsoppgave i kriminologi. Universitetet i Oslo, 2004.

Vandvik, Camilla: So much drama in my life – en studie av endring i relasjonsmønstre blant homofile menn i London. Hovedoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Bergen, 2004.

Vangen, Maria: Lesbisk inseminasjon. Mellomfagsoppgave i kriminologi. Universitetet i Oslo, 1989.

Vatne, Jan Ove: Homoseksuelles identitetsproblem og veiledning i forbindelse med disse. Hovedfagsoppgave i pedagogikk. Universitetet i Oslo, 1991.

Vestly, Marte Trollsås: Ut av skapet, inn i ekteskapet? Debatt om samliv i den norske skeive bevegelsen fra 1973 til 2016. Masteroppgave i historie. Universitetet i Oslo, 2022

Vinæs, Bente: Fetisjering av maskulinitet. En studie av seksuell fetisjisme og sadomasochisme blant homoseksuelle menn. Hovedfagsoppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 1998. 

Waage, Lars Rune: Skrekkens grenser – seksualitet og tekstualitet i Sigurd Mathiesens forfatterskap. Doktorgradsavhandling, Institutt for nordisk og mediafag. Universitetet i Agder, 2009. 

Walker, J. Marshall: Till death do us part: a reexamination of the sarcophagus of two brothers in light of John Boswell's Same-sex unions in premodern Europe. Hovedoppgave i kunsthistorie. Universitetet i Oslo, 2001.

Weber, Tale Sofie: Thorvald Erichsens nakne menn. Naken mann og to kvinner & Gul gutt i lys av mannsfremstillingen i nordisk og europeisk billedkunst. Hovedoppgave i kunsthistorie. Universitetet i Oslo, 2005.

Wedeld, Elisabeth: Forpliktelse i parforhold mellom kvinner. Hovedfagsoppgave ved profesjonsstudiet i psykologi, Universitetet i Bergen, 2000.  

Wiik, Flavio Braune: When The Buzios Say No! The cultural construction of AIDS and its socialdisruptive nature: the case of candomble (Afro-Brazilian) religion. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Oslo, 1994.

Wilhelmsen, Rigmor: Homofiles identifikasjonsprosess fram mot det å fortelle foreldrene at de er homofile – er dette lettere enn før? Mellomfagsoppgave i kriminologi. Universitetet i Oslo, 1994.

Waalen, Ingrid. Tangomiljøet i Buenos Aires. "Konstruksjon av kjønnsroller og identitet blant homofile menn i Argentina. Masteroppgave i sosialantropologi. Universitetet i Oslo, 2006. 

Øie, Kjell Erik: Biseksuelle kvinner og menn - identitet i spenningsfeltet mellom drift og norm. Mellomfagsoppgave i kriminologi. Universitetet i Oslo, 1998. 

Østrem, Solveig: Gjør rede for hovedtrekk i debatten om "institusjonalisert heteroseksualitet". Skissér kort forbindelseslinjer fra denne debatten til kristen tradisjon, og drøft hvorvidt det i denne tradisjon finnes bærekraftige motiver for lesbisk frigjøring. Hjemmeoppgave for profesjonsstudiet i teologi. Universitetet i Oslo, 1994.

Øvrestrand, Åse: Homofile i kristne miljø. Ein studie av kristne homofile menn i skjeringspunktet mellom Åpen Kirkegruppe, Den norske kyrkja og frikyrkjelydar. Hovedfagsoppgave i sosiologi. Universitetet i Bergen, 2001.

Aarmo, Margrete: "We are uniquely gay". An exploratory study of the lives and experiences of black gays and lesbians in Harare, Zimbabwe. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Oslo, 1999.

Aars, Håkon: Risikoadferd med hensyn til hiv-smitte blant klienter ved Tromsø Kommunale Helsekontor (AIDS-prosjektet). Videreutdanning i folkehelsevitenskap. Universitetet i Tromsø, 1990.

 

Kilder:

Samling av norsk homoforskning fra Turid Eikvam/Nettverk for homoforsking, overført til LHBT-senteret/Bufdir i 2011 og videre til Skeivt arkiv i 2015. 

Masterstudenter som har vært i kontakt med Skeivt arkiv, fra arkivet startet opp i 2015.