Skole

Skeivt arkiv har som formål å formidle skeiv historie i Norge i bred forstand. Skeivt arkiv skal være en ressurs og samarbeidspartner for andre institusjonar innen kultur, kunnskap og undervisning spesielt, og overfor offentlegheten generelt. En av skeivt arkivs målsetninger i strategien for 2018-2022 er å stimulere til at skeiv historie blir formidlet i skoleverket.

Som et ledd i dette arbeidet, har Skeivt arkiv i samarbeid med lektor Christian Lomsdalen utarbeidet de første oppgavesettene om skeiv historie. Disse oppgavesettene med lærerveiledning kan brukes og distribueres fritt av lærere og andre, og er tenkt tilpasset ungdomsskole. Ta gjerne kontakt med oss på skeivtarkiv@uib.no dersom du har spørsmål om oppgavesettene, å undervise i skeiv historie, eller annet! 

  • Oppgave 1: Norsk
  • Oppgave 2: Historie