Vi søkjer ny fagleg leiar

Skeivt arkiv søkjer ny fagleg leiar. Det er også ledig stilling som arkivar.

Fagleg leiar

Skeivt arkiv søkjer ny fagleg leiar. Sjå utlysninga på jobbnorge.

«Ved Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er det ledig ei fast 100 % stilling som fagleg leiar for Skeivt arkiv. Den tilsette vil ha ansvar for å leie den daglege drifta ved arkivet. Stillinga er knytt til Seksjon for spesialsamlingar.»

Arkivar

Det er også ledig stilling som arkivar. Sjå utlysninga på jobbnorge.

«Ved Universitetsbiblioteket (UB) er det ledig ei mellombels 100 % stilling som seniorkonsulent/arkivar for 1 år med moglegheit for forlenging. Stillinga er knytt til prosjektet «FRI/2022» ved Skeivt arkiv, Seksjon for spesialsamlingar. Den tilsette vil jobbe med ordning, registrering og formidling av arkivet til Foreininga FRI, med forløparorganisasjonane LLH og DNF-48. Ordningsprosjektet er ein del av satsinga på Skeivt kulturår 2022.»

 

Sjå årsrapporten frå Skeivt arkiv.