Intervjuer

Skeivt arkivs egne video- og lydintervjuer er en del av arbeidet med å dokumentere og formidle norsk skeiv historie. Korte utdrag av intervjuene blir tilgjengelige her. De fullstendige intervjuene vil etterhvert bli tilgjengelige for forskere på vår lesesal.

Mye av historien om LHBT-personers liv i Norge befinner seg i folks hoder. Å foreta livsminneintervjuer er derfor være en helt sentral oppgave for Skeivt arkiv. I dag har Skeivt arkiv et intervjuteam på to personer basert i Oslo som aktivt samler inn livsminner. Dette vil etthvert gå over til et team på to personer i med base Bergen som samler inn intervjuer over hele landet. Korte utsnitt fra de fleste intervjuene blir lagt ut løpende her.