Akademisk kafé

Skeivt arkiv har et rikt arkivmateriale, blant annet et stort utvalg norske og internasjonale skeive tidsskrifter
Skeivt arkiv har et rikt arkivmateriale, blant annet et stort utvalg norske og internasjonale skeive tidsskrifter

I anledning utstillingen «Skeivt uteliv» inviterer Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen til Akademisk kafé den 24.08.17 på Historisk museum, Oslo.

Skeivt arkiv ønsker å stimulere til mer forskning på skeiv historie og skeiv tematikk. Arkivet har en stor samling av arkivmateriale og intervjumateriale fra viktige forkjempere i lhbt-bevegelsens historie, samt bildemateriale, bøker, brosjyrer og tidsskrift.

Samlingene vokser stadig, og Skeivt arkiv ønsker å gjøre studenter og faglig ansatte ved Universitetet i Oslo oppmerksomme på mulighetene for å bruke disse i forskning. På Akademisk kafé vil du få informasjon om mulige masterprosjekt og muligheten for å søke Skeivt arkivs masterstipend, samt høre om hvordan det er å forske på skeiv historie og status for forskingsfeltet i akademia.  Du får også muligheten til å treffe de som jobber med skeiv historie og forskning ved universitetene i Oslo og Bergen.  

Program:

Kl. 15.00 - Runar Jordåen: introduksjon - Skeivt arkiv, norsk skeiv historie og potensielle masterprosjekt innen norsk skeiv historie (inkludert masterstipend)

Kl. 15.20 - Birger Berge: Om å forske på skeivt arkiv og skeiv historie

Kl. 15:40 - Elisabeth Lund Engebretsen: Skeiv forskning og studier i norsk høyere utdanning i dag - tanker om nåtid og fremtid

 

Kl. 16-17: Kafé med lett servering. Her kan studenter diskutere potensielle student/mastergradsprosjekt med Skeivt arkiv og potensielle veiledere.