Om Skeivt arkiv

Skeivt arkiv tar vare på, dokumenterer og formidler skeiv historie eller LHBT-historie.

Opp gjennom historien finner vi mange ulike eksempler på sex og kjærlighet mellom personer av samme kjønn og på personer som har brutt med sin tids normer for kvinnelig og mannlig. Norsk skeiv historie er historien om disse overskridelsene, om personene som "begikk" dem, og ikke minst om de ulike samfunnsmessige forståelsene og reaksjonene på dette.

Vi er en del av Seksjon for spesialsamlinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen, en avdeling med spisskompetanse på oppbevaring, konservering og formidling av arkivmateriale. Skeivt arkiv forplikter seg til å oppbevare arkiver trygt mot skader, fuktighet, brann og innsyn uten tillatelse (i henhold til Arkivloven). Adgang til innsyn blir gitt i samsvar med offentlig regelverk, og/eller i henhold til avtale inngått med arkivskaper/arkiveier. Vi følger de yrkesetiske retningslinjene for arkivarer slik de er formulert av International Council on Archives (ICA) og gjengitt på Riksarkivets hjemmesider.

Skeivt arkivs samlinger består av en rekke arkiver fra personer og organisasjoner samt bøker og tidsskrifter. I tillegg bygger Skeivt arkiv opp en samling av videointervjuer som dokumenterer livene til personer som har hatt tilknytning til LHBT-organisering eller på annen måte kan fortelle om det å leve utenfor heteronormen. Vi samler også inn Skeive historier, skriftlige beretninger som folk kan skrive anonymt og poste på våre sider. I tillegg bygger vi opp nettleksikonet Skeivopedia som blir kontinuerlig oppdatert med nye artikler.

Vi er også på Facebook og Twitter, lik oss gjerne!