Medarbeidere

Skeivt arkivs medarbeidere

Faglig leder Hannah Gillow-Kloster, universitetsbibliotekar

Førstebibliotekar Runar Jordåen

Arkivar Heidi Rohde Rafto, seniorkonsulent

Arkivar Ragnhild Bjelland, seniorkonsulent

Fotoredigerer Jo Hjelle, førstekonsulent

Bjørn André Widvey, seniorkonsulent

Andre tilknyttede personer

  • Simon Mitternacht, førstebibliotekar ved Gruppe for digital utvikling, Universitetsbiblioteket i Bergen
  • Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap og leder for Skeivt arkivs rådgivningsgruppe

Fra venstre Heidi Rohde Rafto, Birger Berge, Bjørn André Widvey, Runar Jordåen, Jo Hjelle, Simon Mitternacht, og Ragnhild Bjelland. Våren 2017.