Medarbeidere

Skeivt arkivs medarbeidere

Faglig leder Runar Jordåen, førstebibliotekar 

Fungerende faglig leder/digital arkivar Hannah Gillow-Kloster, seniorkonsulent 

Arkivar Heidi Rohde Rafto, seniorkonsulent

Arkivar Ragnhild Bjelland, seniorkonsulent

Fotoredigerer Jo Hjelle, førstekonsulent

Bjørn André Widvey, seniorkonsulent

Andre tilknyttede personer

Fra venstre Heidi Rohde Rafto, Birger Berge, Bjørn André Widvey, Runar Jordåen, Jo Hjelle, Simon Mitternacht, og Ragnhild Bjelland. Våren 2017.