Undervisningsressurser, skeiv historie

Vil du lære om Skeiv historie i Norge?

Noen glimt fra norsk skeiv historie med Bastian Danielsen.

Skeiv historie i undervisningen

Skeivt arkiv har som formål å formidle skeiv historie i Norge i bred forstand. Skeivt arkiv skal være en ressurs og samarbeidspartner for andre institusjonar innen kultur, kunnskap og undervisning spesielt, og overfor offentligheten generelt. En av Skeivt arkivs målsetninger i strategien for 2018-2022 var å stimulere til at skeiv historie blir formidlet i skoleverket.

Oppgavesett

Som et ledd i dette arbeidet har Skeivt arkiv med bidrag fra lektor Christian Lomsdalen og Rosa Kompetanse utarbeidet de første oppgavesettene om skeiv historie. Disse oppgavesettene med lærerveiledning kan brukes og distribueres fritt av lærere og andre, og er tilrettelagt for ungdomsskole og videregående opplæring. Oppgavesettene er utviklet i tråd med fagfornyelsen og den overordnede delen av læreplanverket som trådde i kraft høsten 2020. De kan tas i bruk i fag som norsk, historie, samfunnsfag, KRLE/religion, politikk og menneskerettigheter, rettslære m.m, og kan knyttes til de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om oppgavesettene, om å undervise i skeiv historie, eller annet! Vi tar gjerne imot innspill og tilbakemeldinger. 

Andre ressurser

Med de nye læreplanene kommer også en målsetting om økt samarbeid mellom skolene og museer, universiteter og andre forskningsinstitusjoner. Dersom du ønsker å utvikle egne undervisningsopplegg i samarbeid med Skeivt arkiv, ta gjerne kontakt med oss på skeivtarkiv@uib.no. Vi har tidligere hatt et samarbeid med forteller Charlotte Øster, som skapte forestillingen Du er FRI basert på materiale fra Skeivt arkiv. Denne ble spilt for skoleelever i Vestfold gjennom Den kulturelle skolesekken.  

Norsklektor Yvonne Jasmine Demirel har skrevet masteroppgave om synlighet av LHBTQ-/skeiv tematikk i lærebøker i norskfaget. Denne kan være svært nyttig for lærere som underviser i norsk. Oppgaven er tilgjengelig i fulltekst via BORA/Universitetet i Bergen:

Rette lærebøker? En undersøkelse av skeiv tematikk og LHBTQ-representasjon i norsklærebøkene for videregående skole (Demirel, 2018)