Skeivt arkiv i Arkivportalen

Her er en oversikt over våre ordnede arkiver som er tilgjengelige i Arkivportalen.

Arkivportalen er en søketjeneste hvor du kan gjennomføre søk i arkivmateriale fra flere arkivinstitusjoner. Der kan du for eksempel søke etter personer og tema, og få tilgang til informasjon helt ned på mappe- eller dokumentnivå. For å bestille arkivmateriale til bruk, eller for hjelp til å finne materiale du er interessert i, kontakt oss på skeivtarkiv@uib.no.

Du kan se Skeivt arkivs fullstendige listen med ordnede arkiver direkte i Arkivportalen, eller navigere ved hjelp av listen nedenfor. Den leder deg til de spesifikke arkivene.

Organisasjoner

Privatpersoner