Skeivt arkiv i Arkivportalen

Her er en oversikt over våre ordnede arkiver som er tilgjengelige i Arkivportalen.

Arkivportalen er en søketjeneste hvor man kan gjennomføre søk i arkivmateriale fra flere arkivinstitusjoner. Lenkene i oversikten leder direkte til de spesifikke arkivene som er publisert i portalen. Der kan man for eksempel søke etter personer og tema, og få tilgang til informasjon helt ned på mappe- eller dokumentnivå. For å bestille arkivmateriale til bruk, eller for hjelp til å finne materialet man er interessert i, kontakt oss på skeivtarkiv@uib.no.

Organisasjoner

Privatpersoner