Skeivt arkivs historie

Da etnolog og kulturviter Tone Hellesund begynte å arbeide som førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen i 2012, lanserte hun ideen om Skeivt arkiv. I oktober dette året var hun med på å arrangere nettverksseminaret "Hva er Skeiv kultur og lhbt-kultur - og hvordan kan kulturen bevares?" i Bergen. Her deltok også Kim Friele som underveis annonserte at hun vil donere arkivet sitt til Universitetet i Bergen. I juni 2013 skrev Friele kontrakt om overrekkelse under en høytidelig seremoni der rektor Sigmund Grønmo og bibliotekdirektør Ole Gunnar Evensen deltok. I september samme år ble arkivet hentet hos Friele på Geilo og Haugastøl.

Høsten 2013 og våren 2014 begynte arbeidet med å utvikle Skeivt arkiv. De første livsminneintervjuene ble utført og arbeidet med nettsidene ble påbegynt. Det var da særlig Tone Hellesund og førstebibliotekar Simon Mitternacht som arbeidet med prosjektet, men også andre personer ved Universitetsbiblioteket, samt frivillige, gjorde en betydelig innsats.

Takket være intern støtte fra Universitetet i Bergen og Universitetsbiblioteket samt eksterne midler fra Norsk kulturråd og Nasjonalbiblioteket kunne prosjektmedarbeidere bli ansatt sommeren og høsten 2014. Dette markerte starten på en treårig prosjektperiode. Målet var at denne skulle munne ut med en løsning for permanent drift av arkivet.

I løpet av 2013 og 2014 ble også en rekke andre person- og organisasjonsarkiver avlevert til Skeivt arkiv, og det viste seg at en målrettet innsats fører til at stadig nye relevante arkiver og samlinger kommer inn. I oktober 2014 ble også det første møtet med Skeivt arkivs referansegruppe. I november samme år gikk Tone Hellesund over i en stilling som professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen, men hun jobber videre med Skeivt arkiv bl.a. gjennom sin forskning og undervisning.

1. desember 2014 ble Frieles arkiv tatt opp på liste over Norges dokumentarv, den norske delen av UNESCOS Memory of the World-register.

Høsten 2014 og våren 2015 ble det arbeidet hektisk med utarbeiding av arkivkataloger, nettsider og digitalisering. 15. april 2015 var det duket for Skeivt arkivs offisielle åpningsarrangement, med deltakelse av bl.a. riksarkivar Inga Bolstad, rektor Dag Rune Olsen og Karen-Christine Friele. Siden da har samlingene vokst fort, med tilvekst av arkiv fra blant annet HivNorge, Jon Gunnar Arntzen, Turid Eikvam, m.fl. Skeivt arkiv ble også tildelt Homofrydprisen under Oslo Pride 2015 for sitt arbeid, og Universitetet i Bergen ble tildelt prisen for "Årets bedrift" under Regnbuedagene i Bergen. 

23. november 2015 kom budsjettforliket for 2016, og i dette hadde Skeivt arkiv blitt tildelt 5 millioner kroner, mye takket være Venstre og Terje Breiviks innsats for å få dette inn på budsjettet, samt Ap, Sv og Sps representforslag som ble fremmet i juni 2015. Etter en lang kamp for fremtiden til Skeivt arkiv, uttalte Kulturminister Linda Helleland Hofstad at "det er et samlet Storting og bred enighet om at det er et nasjonalt ansvar å samle inn og ta vare på og formidle privatarkiv om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner". 

 

Program fra nettverksseminaret "Hva er skeiv kultur og lhbt-kultur - og hvordan kan kulturen bevares?" som ble avholdt i 2012:

Program fra nettverksseminaret "Hva er Skeiv kultur og lhbt-kultur - og hvordan kan kulturen bevares?"