Plandokumenter

Plandokumenter for Skeivt arkiv. Her finner du strategier, handlingsplaner, referater fra rådgivningsgruppen og årsrapporter.

Strategi

Strategi for Skeivt arkiv 2018-2022 - vedtatt i Universitetsbibliotekets styre 15.02.2018.

Handlingsplan

Handlingsplan for Skeivt arkiv 2018 (kommer snart)

Årsrapporter

Årsrapport Skeivt arkiv 2017

Årsrapport Skeivt arkiv 2016

Årsrapport Skeivt arkiv 2015

Rådgivningsgruppe

Referat fra møte 27.04.2018

Saksliste til møte 27.04.2018

Referat fra møte 27.10.2017

Referat fra møte 12.05.2017

Saksliste til møte 12.05.2017

Referat fra møte 14.12.2016

Saksliste til møte 14.12.2016

Mandat, vedtatt 01.09.2016

Budsjett

Økonomirapport Skeivt arkiv 2017- vedtatt i Universitetsbibliotekets styre 15.02.2018.

Finansiering

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Rigmor Aasrud, Kjersti Toppe og Audun Lysbakken om å sikra Skeivt arkiv i Bergen midlar til permanent drift.

Innst. 146 S (2015–2016)12.01.2016.