Årsrapport 2021

Skeivt kulturår er i gang! Illustrasjon: Metric design
Skeivt kulturår er i gang! Illustrasjon: Metric design
I skrivende stund er Skeivt kulturår akkurat sparket i gang, og vi ser tilbake på et år der forberedelser til denne markeringen har stått i sentrum. Mange gode samarbeid er blitt etablert, og Skeivt arkiv har vært en ressurs og samtalepartner for mange aktører og institusjoner som ønsker å være del av 50-årsjubileet for avkriminaliseringen av homoseksualitet i Norge.

Gjennom fjoråret var det først og fremst innad i arkiv-, museum- og biblioteksektoren, på det skeive kunstfeltet og i de skeive organisasjonene, at Skeivt kulturår 2022 var et kjent begrep. Postens julereklame bar imidlertid bud om at bevisstheten rundt jubileumsåret var i ferd med å bre seg ut i en større offentlighet. I reklamefilmen får julenissen hjelp av en vikar for å dele ut gavene. Årsaken er at han ønsker mer tid sammen med mannen han er forelsket i – og som han bare har fått møtt i korte glimt frem til nå. Siste scene avsluttes med et varmt kyss, og en tekstplakat informerer til slutt om at i 2022 er det 50 år siden homoseksualitet ble avkriminalisert i Norge.

Og Skeivt kulturår har virkelig fått en pangstart. Allerede lørdag 14. januar løftet Lindmo frem avkriminaliseringsjubileet, med kulturminister Anette Trettebergstuen og Nils Bech som gjester i studio. For Skeivt arkiv, og for alle små og store aktører, organisasjoner og institusjoner som har jobbet frem mot Skeivt kulturår i lang tid, er det flott å oppleve hvor synlig dette har blitt. Nå ser vi frem mot et år fylt av aktiviteter, arrangementer, utstillinger, bøker, tidsskrifter, konferanser, forestillinger, kunst, fester og festivaler som løfter frem skeiv historie, kunst og kultur, landet over!

2021 ble også året da Kim Friele døde, 86 år gammel. Det var en trist beskjed å få, og det var sterkt å se den store og positive oppmerksomheten som ble henne til del i offentligheten. Den frittalende og kamplystne unge kvinnen som på midten av 1960-tallet tok opp kampen mot kriminalisering, diagnostisering og diskriminering, hadde neppe forventet at hun 60 år senere skulle bli bisatt på statens bekostning, med statsministeren og medlemmer av kongehuset til stede. For Skeivt arkiv er Kim Frieles donasjon av sitt store, personlige arkiv selve startskuddet for vår eksistens. Vi er ydmyke og takknemlige over å skulle forvalte denne arven videre.

Muntlig formidling

Muntlig formidling er et viktig satsingsområde for Skeivt arkiv. Vanligvis er utfordringen vår å prioritere hvilke henvendelser vi har kapasitet til å delta på. I 2021 var vi invitert til en hel rekke arrangementer som enten ble flyttet på ubestemt tid, eller avlyst på grunn av koronapandemien. Men det ble likevel mange spennende møter og muligheter for formidling av vårt materiale!

Februar ble startet med et såkalt stormøte med initiativtakerne bak Skeivt kulturår og alle de som var interesserte i å delta på en eller annen måte. En stor digital inspirasjon og en mulighet for å møte andre for konkrete samarbeid eller utveksling av ressurser. Den 11. februar hadde vi en presentasjon om planene for Skeivt kulturår i det nasjonale privatarkivnettverket.

I løpet av våren ble det også gjennomført flere intervjuer på både radio og TV i forbindelse med lanseringen av boken Uvigslet jord. Forfatter Agnes Matre har brukt materiale og kilder fra arkivet i arbeidet med boken, og hatt et tett samarbeid med oss. Boken er nå også oversatt og utgitt i Tyskland.

I mai bidro Skeivt arkiv med innledninger til to filmer på Bergen kino, i regi av BIFF. Vi deltok også digitalt på Kulturrådet sitt arrangement Matchmaking for mangfold, hvor vi holdt en presentasjon om arkivet og bruksmuligheter.

I juni deltok vi på et seminar i regi av HL-senteret under Oslo Pride om homofile og nazismen. Vi ble også invitert til Bergen Kunsthall for å holde en presentasjon om hva vi jobber med. Denne ble gjennomført fysisk og digitalt i juni.

I september deltok vi fysisk på et seminar om mangfold i Bergen i anledning kulturminnedagen. Her presenterte vi Skeivt arkiv sin historie, våre samlinger og hvordan vi kan være en ressurs for de som ønsker å bruke oss. I løpet av høsten hadde vi også to skeive byvandringer i samarbeid med Memoar. Den 7. oktober hadde vi besøk fra Polarmuseet i Tromsø med omvisning på arkivet.

Den Nationale Scene hadde premiere på stykket Engler i Amerika 8. oktober. Dagen etter ledet Skeivt arkiv en samtale på scenen med regissør Morten Borgersen og Jens Harald Älgenäs Eliassen, tidligere styreleder for HIV-Norge. Dette ble gjennomført med godt oppmøte og Skeivt arkiv filmet også arrangementet og publiserte i ettertid.

Lørdag 23. oktober deltok vi i en panelsamtale i Universitetsaulaen med tittelen "Skeiv historie: Forskning i identitetens tjeneste?" Uka etter deltok vi på seminaret "Psyk bygdehistorie" i regi av Randsfjordmuseet og Valdresmusea. Her var vi med i en panelsamtale med tittel "Hvordan kan museets arbeid med det avvikende bli en større del av museumsarbeidet?"

I november ble vi invitert av Bergen kommune til å holde en presentasjon av arkivet. Anledningen var at Bergen var vert for det internasjonale nettverket Rainbow Cities. Dette er en sammenslutning med byer over hele verden med fokus på å være inkluderende og gode steder å leve for alle typer mennesker. Denne presentasjonen ble også sendt digitalt til dem som ikke hadde anledning til å møte opp fysisk i Norge.

Vi hadde også en presentasjon for Universitetet i Bergen og deres digitale humaniora-nettverk om arkivet og bruksmuligheter i november. Den 5. november hadde vi besøk av nyansatte ved UiB – hyggelig å kunne ønske nye kolleger velkommen!

Under Privatarkivkonferansen 8.–9. november var vi representert i en panelsamtale om urfolks- og minoritetsarkiver. I midten av måneden var Skeivt arkiv også gjest i den populære podkasten Trude & Trond.

NRK inviterte oss med som digital deltaker på deres workshop om podkastideer for 2022 som ble avholdt i Trondheim. Her presenterte vi flere mulige historiske podkaster med utgangspunkt i vårt materiale. Den 30. november hadde vi en presentasjon om Skeivt kulturår i Riksarkivarens strategiske råd for privatarkiv.

Desember ble startet ved at vi deltok på Arkiv i Nord sin årlige samling for arkivinstitusjoner og museer i Nordland. Her holdt vi igjen en presentasjon av arkivet med fokus på materiale relevant for Nordland. Dette seminaret førte til konkret samarbeid med minst en aktør fremover. Flere detaljer om dette kommer når avtalen er i boks.

Lille julaften var Skeivt arkiv gjest i NRK-programmet Dagens på P1, tema var Skeivt kulturår 2022. Vi hadde også flere fysiske omvisninger på arkivet. Dette etter forespørsel fra både nasjonale og internasjonale gjester. Dette foregikk da i mindre grupper og etter strenge smitteverntiltak.

I løpet av året tok vi også opptak til flere episoder av vår podkastserie

Skriftlig formidling, forskning og undervisning

Også i 2021 har Skeivt arkiv bidratt med skriftlig formidling i form av tekster både på egne nettsider og andre steder.

I år er det publisert i alt 17 artikler på Skeivopedia. I 2021 ble også et samarbeid med Aftenposten Historie innledet. Vi har skrevet tre artikler om skeiv historie som vil bli publisert i magasinet i januar, februar og mars 2022. Det er også innledet et samarbeid med Blikk om å publisere lett omarbeidede artikler fra Skeivopedia i magasinet og på nett.

Det at flere av stillingene ved Skeivt arkiv gir mulighet for forskning er helt sentralt for Skeivt arkivs virke – i tråd med arkivets mandat og strategiplan. Det er et oppdrag for Skeivt arkiv både å bidra til og stimulere til forskning på feltet. Det er også avgjørende for at formidlingen har et godt faglig fundament.

Som en del av samarbeidet med Nasjonalbiblioteket om Skeivt kulturår 2022, bidrar vi i arbeidet med den vitenskapelige antologien "Skeiv lokalhistorie". Runar Jordåen er en av bokens redaktører og har skrevet ett av kapitlene i boken. De andre redaktørene er Tone Hellesund (UiB) samt Dag Hundstad og Marthe Glad Munch-Møller fra Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket. Boken er i skrivende stund sendt til språkvask og blir lansert senere i år.

Sammen med Hundstad ledet også Jordåen en sesjon om skeiv historie samt presenterte et paper under Norske historiedager 2021 i Tromsø. Jordåen deltok også med en presentasjon på konferansen "Histories of Sexualities, Gender Diversity, and Queer in the Nordic and Baltic Region", Helsingsfors Universitet 25.–26. oktober (digital konferanse).

Vi deltok også digitalt på European Social Science History Conference 2022 i mars, der vi fulgte sesjoner i nettverket om seksualitetshistorie, men uten å presentere eget innlegg.

En annen satsning i samarbeid med Nasjonalbiblioteket er utgivelsen av Ebbe Hertzbergs brev til Poul Andræ i perioden 1892–1902. Brevene kommer ut i serien NB Kilder som både en fysisk og digital bok våren 2022. Publikasjonen består av en kommentert avskrift av brevene samt en utførlig innledning om sammenhengen. Arbeidet har i hovedsak vært utført innenfor rammene av forskningstid på Skeivt arkiv i perioden 2020–2021.

Rafto og Jordåen har deltatt aktivt i UiBs forskergruppe for LHBTI som har hatt flere møter i 2021. Vi har også deltatt i prosjektet QUEERDOM, som hadde oppstart på høsten.

Skeivt arkiv har også i året som gikk utdelt masterstipend. Stipendet gikk til Marte Trollsås Vestly, masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo. Gjennom året ble det svart på mange henvendelser fra studenter og forskere.

Vi har bidratt med undervisning ved Universitetet i Bergen samt for klasser i grunnskolen etter forespørsel. I juni gjennomførte Bastian Danielsen en digital presentasjon om skeiv historie for fem 9. klasser ved Rådalslien skole, i sammenheng med at de skulle feire Pride. Vi hadde to forelesninger på kulturvitenskap ved UiB. På emnet "Kjønn, seksualitet, kultur" (KUVI106) hadde vi en tidligere innspilt digital forelesning i vårsemesteret. På innføringsemnet i kulturvitenskap (KUVI100) hadde vi en nylaget digital forelesning i september.

I september hadde Siv Taule og Runar Jordåen et undervisningsopplegg for studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design sammen med Nayara Leite. Bachelorkurset i fotografi handlet om "Photography and Archive", og undervisningsopplegget på Skeivt arkiv besto i å vise hvordan vi jobbet med ordning av billedarkiver teoretisk og praktisk, samt en omvisning i arkivet.

Sammen med resten av Seksjon for spesialsamlinger etablerte vi mot slutten av året et samarbeid med emnet KUVI250, hvor vi skal ha presentasjoner av materiale/ressurser fra samlingene som kan være grunnlag for studentenes bacheloroppgaver.

Vi har hatt en student i praksis hos oss i fem uker, gjennom emnet Praktisk informasjonsarbeid (PRAKTINF) ved institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE). Marcus Åvik gjennomførte intervjuer med brukere av Gaysir, og skrev basert på dette artikkelen Maskulin vs. feminin på Skeivopedia.

Vi har også inngått avtale med emnet Praksis i arbeidslivet (AHKR201) ved institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR), og skal ta imot en student i praksis våren 2022.

Vekst i arkivet

Skeivt arkiv har i løpet av 2021 mottatt 29 aksesjoner/tilvekster, hvorav ni er rene avleveringer av digitalt skapt materiale. Aksesjonene er totalt på 10,95 hyllemeter, i tillegg kommer elektronisk skapt materiale. Skeivt arkiv har i 2021 økt med 14 helt nye arkiver. Mye av materialet er papirbasert, men vi har også mottatt gjenstander og en del digitalt skapt materiale.

Enkelte av tilvekstene består utelukkende av materiale som er naturlig å innlemme i Skeivt arkivs egne etablerte samlinger for bøker, tidsskrifter og enkeltstående gjenstander m.m. Av tilvekstene som registreres som egne arkiver eller som deler av allerede eksisterende arkiver, er to avlevert av ulike organisasjoner/foreninger mens 16 av tilvekstene kommer fra privatpersoner. Flere av aksesjonene/tilvekstene er avlevert av samme aktør/person.

Skeivt arkiv har mottatt arkivmateriale fra bl.a. Unge Viken Teater og Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune. Vi har også mottatt spennende arkivmateriale skapt av privatpersoner som Gro Lindstad, Eivind Rindal, Torill Jørgensen Frøise, Aasmund Robert Vik og Thore Langfeldt.

Arkivmaterialet inneholder viktig dokumentasjon fra sentrale aktører, både enkeltpersoner og organisasjoner. Materialet dokumenterer organisasjonenes virksomhet, private brev og dokumenter skildrer enkeltpersoners liv og aktivitet og ulike gjenstander, som følger arkivene, gir supplerende informasjon.

Ordning og bruk av arkivet

Nødvendig bruk av hjemmekontor har ført til redusert ordningsaktivitet i 2021. Arkivet fra Åpen Kirkegruppe er ferdigstilt. Av pågående ordningsprosjekter har vi arkivet til Stein Wolff Frydenlund, fotoarkivet fra Blikk og arkivet "Skeive livsminner", hvor vi registrer og beskriver intervjuene fra vårt livsminneprosjekt. Sistnevnte arkiv (re)publiseres jevnlig på Arkivportalen.

Vi får i økende grad henvendelser om bruk av arkivmaterialet fra studenter og forskere, og særlig arkivene til HivNorge og Helseutvalget har blitt flittig brukt. I tillegg får vi en del forespørsler om gjennomsyn av livsminneintervjuene våre.

Digitalisering

I 2021 digitaliserte vi en rekke skeive medlemsblad og tidsskrift fra våre samlinger. Dette er viktig både for å legge til rette for økt tilgjengelighet av materialet samt sikre optimal bevaring av originalene. Bergensnytt, Fellesrådsavisa, Folda, Frimerket, Hominor, Lesbisk internavis og Supergutt er eksempler på tidsskrift som er blitt digitalisert. I arbeidet benytter vi optisk tegngjenkjenning (OCR), noe som innebærer at tidsskriftene er tekstsøkbare. Slik legger vi til rette for best mulig utnyttelse av materialet.

Ordning og digitalisering av Blikks innholdsrike fotoarkiv ble også igangsatt. Dette arkivet er en skattkiste for norsk skeiv historie. Digitaliseringen spiller her en viktig rolle i å løfte frem visuell dokumentasjon av denne historien, i tillegg til å sørge for best mulig bevaring av de fysiske fotografiene. Alle fotografiene blir digitalisert som høyoppløselige filer. Vi ser frem til å fortsette dette arbeidet i 2022.

Vi har også digitalisert utsnitt av eldre lovtekster som forbød likekjønnet seksualitet. Disse har sammen med digitaliserte fotografi, forsider til tidsskrift og brosjyrer, blitt tilgjengeliggjort på vårt nettsted i en samling av bilder til fri bruk for presse og andre aktører.

Fokuset på digitalisering har vært viktig i arbeidet frem mot Skeivt kulturår. Vi har behandlet mange henvendelser hvor etterspørsel etter digitalisert materiale har stått i fokus. Det har blant annet dreiet seg om bruk av materiale i fagartikler, kunst-ziner, radioprogram og dokumentarfilmer.

Koronapandemien har tidvis gjort det vanskelig for personer å oppsøke arkivet fysisk, og vi har periodevis vært pålagt å holde stengt i våre lokaler. Digitalisert materiale har bidratt til at vi likevel har kunne bistått studenter og forskere i deres arbeid.

Arbeidet med å få store mengder audiovisuelt materiale i vårt arkiv digitalisert, er også igangsatt. Nasjonalbiblioteket har påtatt seg oppgaven med å digitalisere Norges kulturarv, og de har påtatt seg oppdraget å digitalisere dette materialet fra Skeivt arkiv. Dette vil åpne for nye kilder til forskning på norsk skeiv historie.

Livsminneintervjuer

På grunn av koronasituasjonen ble også 2021 preget av få muligheter her. Likevel fikk vi gjennomført tre viktige intervjuer med sentrale personer som blir viktige bidrag til arkivet. Det er: Thore Langfeldt, psykolog og sexolog. Halvor Moxnes, professor emeritus i teologi. Signe Fyhn, første sogneprest i tjeneste som inngikk partnerskap. Dette gjør at vi nå totalt har intervjuet 202 personer spesifikt for intervjuprosjektet livsminner.

Sosiale medier

Youtube hadde vi 282 000 visninger, en økning på 60 prosent i forhold til 2020. Over halvparten av visningene kommer fra seerens egne søk og forslag gjort av Youtube på bakgrunn av seerens tidligere aktivitet. I denne kanalen lever tidligere produserte videoer sitt eget liv og bidrar til de hyggelige tallene.

Gjennom Facebook har vi nådd 62 000 personer i 2021, omtrent som året før. Vi har publisert færre videoer på grunn av pandemien, men har holdt oppe en noenlunde jevn strøm av bildeposter med glimt fra arkivet m.m. Her har vi ikke samme effekten av eldre videoer og ser derfor naturligvis en nedgang i videovisninger. Antallet følgere er nå kommet opp i 5221 etter at vi passerte 5000-merket på nyåret 2021.

Instagram har tidligere ikke vært prioritert av oss. Men det er jo der vi treffer et yngre publikum, så i 2021 har vi satt inn krefter også her. Gjennom publiseringsverktøyet "Later" er det blitt enklere å produsere og planlegge innlegg samtidig for Facebook, Instagram og Twitter. Later gjør det også mulig å lenke fra Instagram-poster til våre nettsider. Vi har hatt en gledelig økning på Instagram fra 1700 til 2363 følgere.

Ved slutten av året startet produksjonen av tolv korte videoer om norsk skeiv historie. De skal publiseres i sosiale medier ut over våren i anledning Skeivt kulturår 2022. Det er også planer for nye podkastepisoder for å markere dette året.

Fremover må vi følge med på hvor publikum beveger seg. TikTok vokser voldsomt og vi må vurdere hva det betyr for oss. Hver plattform har sitt eget uttrykk. Det er derfor ikke sikkert det handler om å publisere allerede produsert innhold på nye kanaler, men å følge publikum til de kanalene der de oppholder seg.

Podkast

I 2021 ble det produsert en podkast om "Schwules Berlin". Vi har gjennom året hatt 4831 avspillinger av nye og gamle episoder, ned fra 5561 i 2020.

Ansatte

Skeivt arkiv har ikke hatt egen digitalarkivar siden Hannah Gillow-Kloster gikk over i ny stilling som faglig leder i 2018. Vi er derfor veldig glade for at vi mot slutten av 2020 kunne lyse ut en fast stilling som digitalarkivar, og Bastian Danielsen startet i denne stillingen i mars 2021.

I tillegg har vi hatt to dyktige vikarer på plass: Siv Mar Taule startet i juni og skal jobbe ved Skeivt arkiv ut 2022. Siv er kulturviter, har skrevet masteroppgave om lesbisk-feministiske tidsskrifter, og skal blant annet jobbe med ordning og digitalisering av Blikks store fotoarkiv.

Vi er også veldig glade for å ha historiker Tonje Louise Skjoldhammer med på laget i et 6-måneders vikariat fra 16. august 2021. Hun har skrevet masteroppgave om rettsforfølgelse av sex mellom kvinner på 1800-tallet, og jobber med arkivordning og formidling.

Heidi Rohde Rafto har i perioden vikariert som faglig leder i Hannah Gillow-Klosters permisjon, i samarbeid med Bjørn André Widvey, prosjektleder for Skeivt kulturår 2022, og Runar Jordåen, tidligere faglig leder.

Skeivt kulturår 2022

Arbeidet frem mot Skeivt kulturår har preget det meste av arbeidet gjennom 2021.

I april ble det ved Universitetet i Bergen oppnevnt en styringsgruppe og en prosjektgruppe for Skeivt kulturår 2022. Styringsgruppen består av vitenskapelige ansatte ved UiB med bred representasjon fra fakultetene. Den ledes av viserektor for forskning og internasjonale relasjoner, Benedicte Carlsen. Prosjektgruppen ledes av Skeivt arkiv. Mandatet er å utarbeide UiBs program for Skeivt kulturår 2022 og koordinere gjennomføringen. Prosjektgruppen har utarbeidet et budsjett som er godkjent av styringsgruppen.

Blant prosjektene ved UiB er en utstilling ved Universitetsmuseet, Christiekonferansen og en egen utstilling i regi av Spesialsamlingene på Bibliotek for humaniora. Skeivt arkiv står som arrangør for konferansen "2022 – og vegen videre" 27. oktober. Dette blir en oppsummering av året som gikk, og et blikk på hvordan vi kan ta med oss erfaringene i årene fremover. Skeivt arkiv er også medarrangør av den internasjonale fagkonferansen Why (Queer) History Matters: The Politics of History, 29.-30. august.

Kommunikasjonsavdelingen (KA) ved UiB har jobbet med det offisielle grafiske materialet for Skeivt kulturår 2022 for å kombinere det med UiBs egen grafikk. KA skal også promotere alle arrangementer og sørge for å oppdatere sosiale medier.

I tillegg kan det nevnes at Skeivt arkiv har deltatt i referansegruppe for Nasjonalbibliotekets utstilling i 2022, og i en tilsvarende gruppe for KODE. Vi har hatt tett kontakt og kommet med innspill til ulike museers utstillinger og arrangementer i 2022. Blant disse er Bergens Sjøfartsmuseum, KODE, Østfoldmuseene, Oslo museum og Justismuseet i Trondheim.

For lettere å dele informasjon og kunne kommunisere med alle de som er involvert i Skeivt kulturår, har vi opprettet en gruppe på Facebook som nå har rett over tusen medlemmer.

Vi har erfart at det kommer en del henvendelser fra presse med konkrete spørsmål rundt kulturåret, hendelser, personer eller annet. Vi prioriterer disse henvendelsene og gir tilgang til bilder, video og annet arkivmateriale så godt som mulig.

Samarbeidet med Nasjonalbiblioteket og Nasjonalmuseet har vært godt, og vi ser frem til felles markering av Avkriminaliseringsdagen 21. april 2022! 

***

Ellers har Skeivt arkiv vært representert i styret i Arkivforbundet og i Kildens faglige råd. Vi har også bidratt i prosessen med å utarbeide høringssvar til utkast til ny arkivlov, i samarbeid med andre enheter ved UiB.

Arkivet har deltatt i arbeidet med en ny regional plan for kultur, idrett og friluftsliv i Vestland (2023–2035). Vi var der del av arbeidsgruppen for deltagelse, mangfold og inkludering. Skeivt arkiv er også blitt med i den internasjonale komiteen for LGBTQ+ History Months. Komiteen består av representanter fra 19 land verden over, både fra det akademiske og det frivillige feltet. Målet med arbeidet er å etablere kontakter på tvers og dra nytte av hverandres erfaringer.

Guri Rørtveit tiltrådte ved starten av året som ny leder av Skeivt arkivs rådgivingsgruppe. Guri er instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB. Hun er professor i allmennmedisin, og ved siden av stillingen som instituttleder har hun en bistilling som forsker. Vi er glade og takknemlige for å ha fått Guri med på laget, og setter også veldig stor pris på at resten av rådgivingsgruppen har tatt gjenvalg og blir med for en ny periode: Anne Aune fra Arkivverket, Liv Ramskjær fra Norges museumsforbund, Inge Alexander Gjestvang fra FRI og Tone Hellesund fra UiB.

Takk til alle som gjennom året har donert arkiver, invitert til arrangementer, besøkt lesesalen; til samarbeidspartnere, støttespillere, kolleger og følgere! Å samle inn, dokumentere og formidle skeiv historie er utrolig spennende, og engasjementet vi møter gir energi og inspirasjon til å fortsette dette viktige arbeidet.

 

Skeivt arkiv i media

Da lesbisk sex havna i høyesterett. Ekko – samfunnspodden – 27.12.2021

Arven etter Kim. Bergens Tidende – 07.12.2021

Forklart! Kim Friele: slik fikk hun homofili ut av skapet. Aftenposten podkast – 26.11.2021

– Et helt uvurderlig bidrag. Bergens Tidende – 23.11.2021

Kim Friele død. NRK nyheter – 23.11.2021

Regnbueplassen åpnet midt i sentrum: – For alle mennesker uansett hvem de er og hvem de elsker. Bergens Tidende – 04.11.2021

Spesialglimt: Støtt de lesbiske i Kina og Albania! På Høyden – 22.10.2021

Ønsker "Skeivt kultursenter". Vårt Land – 29.06.2021

Pride i Norge – fra da til nå. NRK – 29.06.2021

Spesialglimt: Bergensnytt. På Høyden – 28.05.2021

Agnes Lovise Matre skriver om homofobi i et lite bygdesamfunn. Blikk – 23.04.2021

God morgon Hordaland. NRK radio – 23.04.2021

Skyld, skam og unnfallenhet. Gaysir – 22.04.2021

Nå skriver hun om det vi ikke snakker om. TV Haugaland – 18.04.2021

Fra utenforskap til ekteskap: Åpen kirkegruppes kamp for lesbiske og homofile i kirken. På Høyden – 12.03.2021

Kunst etter opphevelse av homoparagrafen? NRK radio – 01.03.2021