Signe Fyhn (født 1951)

Fyhn begynte som prest i Svolvær i 1982, senere var Lilleborg kirke hennes arbeidsplass i over 25 år. De to og et halvt siste årene før hun gikk av med pensjon i 2018, var hun også sokneprest for den sammenslåtte Torshov og Lilleborg menighet. Hun var gjennom 80- og 90- tallet aktiv i Åpen Kirkegruppe som prest i St. Olav kapell.

I hele sitt yrkesliv har Fyhn vært tilknyttet kirken. I vårt intervju med henne forteller hun om oppveksten og hvordan hun kom inn i et kristent miljø, selv om hun ikke hadde det med seg hjemme fra. Hun forteller også om opplevelser under studietiden og det første stedet hun tjenestegjorde i Lofoten.

Hun var allerede ansatt i Lilleborg kirke da hun inngikk partnerskap med Astri Lunden i 2001.

En planlagt bispevisitas i 2007 ble utsatt fordi menighetsrådet var lite begeistret for biskop Ole Christian Kvarmes uttalelser om homofili. Menigheten hadde i flere år hatt en åpen og inkluderende holdning til homofile i kirken. Oslo Fagottkor oppsto i Lilleborg kirke. De hadde øvelser der og som en del av leieavtalen sang de under gudstjenester.

I et utdrag fra intervjuet forteller Fyhn om den første gudstjenesten hun holdt etter å ha inngått partnerskap. På kirkekaffen etterpå kom det mange forskjellige reaksjoner på partnerskapet. 

Hele intervjuet med Signe Fyhn er en del av samlingene til Skeivt arkiv. Det er tilgjengelig på Universitetsbiblioteket i Bergen.

Skeivt arkiv møtte Signe Fyhn i Oslo, september 2021.

Video: 

Signe Fyhn