Åpen Kirkegruppe (ÅK)

Jens T. Olsen og Stein Rusnes under kirkedagene i Trondheim i 1982. Foto: arkivet til ÅK.

Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile (ÅK) ble stiftet 10. februar 1976, nesten fire år etter at § 213 i straffeloven om homofili ble opphevet. I 1973 kunne man lese følgende sitat fra en pastor på trykk i norske medier:

Det riktige ordet er homomani, som betyr galskap. De homofile er gale. Djevelen er mer aktiv enn noen gang! (Laksaa m. flere 2016, 11).

Sitatet tydeliggjør det historiske landskapet og behovet for at noen tok opp kampen for å bedre situasjonen for homofile kristne. Dette skulle bli en liten gruppe kristne medlemmer fra Det norske forbundet av 1948 (DNF-48). Bakgrunnen for stiftelsen av Åpen Kirkegruppe var en diskurs i DNF-48 om hvorvidt alle medlemmene burde oppfordres til å melde seg ut av Den norske kirke. Den nyopprettede gruppen skulle være et frigjørende og tverrkirkelig fellesskap, og rekruttere fra alle kirkesamfunn. De skulle utfordre til nytenkning og kjempe for lesbisk og homofil frigjøring.

Åpen Kirkegruppe har hatt avdelinger flere steder i landet. Gruppen i Oslo er størst, men det er også en aktiv gruppe i Trondheim. De som var i Rogaland og Hordaland er ikke lenger aktive. Gruppene på Sørlandet, i Vestfold, på Møre og i Troms har for tiden liten eller ingen aktivitet. I 1990 ble det etablert en egen foreldregruppe. Der kunne foreldre til homofile finne et fellesskap til støtte for sine barn og hverandre.

Selv om Åpen Kirkegruppe har vunnet kampen for at likekjønnede skal kunne gifte seg i Den norske kirke, mener de det er langt igjen før enhver skeiv kan bli godtatt i alle miljøer. De vil kjempe for full anerkjennelse og respekt for den enkelte i alle trossamfunn i Norge. Internasjonalt er de aktivt medlem i nettverket Europeisk Forum, hvor det arbeides for at skeive skal bli akseptert i alle kristelige miljøer i Europa.

I 2016 utgav Åpen Kirkegruppe boken Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg: Kampen for lesbiske og homofile i kirken. Dette var i anledning organisasjonens 40-årsjubileum. Boken er ført i pennen av Trond Laksaa med flere, og den belyser organisasjonens første 40 år og homokampen i kirken.

Etter arbeidet med boken overrakte Laksaa sitt innsamlede materiale til Skeivt arkiv. Dette er under ordning og vil snart bli tilgjengelig i Arkivportalen. Vi har også materiale om Åpen Kirkegruppe fra gruppen i Trøndelag og foreldregruppen, samt i arkivene til Kim Friele, Gro Lindstad, FRI, LLH Hordaland, LLH Bergen og Nettverk for likeverdig samliv.

Litteraturliste

Laksaa, Trond m. flere. 2016. Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg: Kampen for lesbiske og homofile i kirken. Åpen Kirkegruppe.

Åpen Kirkegruppe. Om oss (apenkirkegruppe.org/om-oss/, nettsted nedlagt). Lest 19. november 2020.

Åpen Kirkegruppe. Støtt vårt arbeid (apenkirkegruppe.org/, nettsted nedlagt). Lest 19. november 2020.

Åpen Kirkegruppe. Åpen Kirkegruppen sin historie (apenkirkegruppe.org/om-oss/historie/, nettsted nedlagt). Lest 19. november 2020.