Aasmund Robert Vik (født 1947)

Aasmund Robert Vik (f. 1947) var den sentrale drivkraften bak oppstarten av Åpen kirkegruppe (ÅK) i 1976. Han har også vært sentral i gruppen gjennom de følgende tiår. Vik var også gjennom mange år sentral i, og leder av den felles europeiske økumeniske sammenslutningen av skeive-kirkegrupper, Europeisk forum, og aktiv i DNF-48 og LLH, og nå i FRI. Han forteller i intervjuet om oppveksten i et konservativt kristent miljø i Telemark. Det var først da han gikk på Romerike folkehøgskole at han turte for første gang å snakke med noen andre om hva han følte og hvem han var. Etter folkehøgskolen flyttet han til Oslo og ble der aktiv i DNF-48, hvor han blant annet var leder av landsstyret. Han forteller også om bakgrunnen for og oppstarten av Åpen kirkegruppe.

I et utdrag av intervjuet i vinduet under forteller Vik om hvordan det var når kirken ble diskutert på møte i DNF-48, og hvordan de skulle forholde seg til den.

Vik donerte pengene han fikk sammen med «Frivillighetsprisen» i 2015 til oppstarten av et seniortilbud til skeive ved Sagene seniorsenter. Vik har også siden da vært ansvarlig for de ukentlige samlingene ved senteret.

Hele livsminneintervjuet er tilgjengelig på Skeivt arkiv, en del av Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Skeivt arkiv møtte Aasmund Robert Vik i Oslo, mai 2017.

 

Video: 

- Hvordan skal vi forholde oss til kirken?