Siri Sunde (født 1958)

Hør Siri Sunde fortelle om tiden da hun inngikk partnerskap og måtte kjempe for stillingen som kappelan.

Få har måttet stått i en like sterk storm som Siri Sunde. Da hun takket ja til fast stilling som prest i Torpa i Nordre Land i 1996, bodde hun fortsatt alene. Men snart kom ønsket om å inngå partnerskap med kjæresten Eleanor, og dermed brøt uværet løs.

Siri Sunde-saken ble den store prøvesteinen for bispemøtet i Den norske kirken i spørsmålet om de kunne akseptere prester som levde i homofilt samliv.

Skeivt arkiv møtte Sunde sommeren 2016 og fikk høre henne fortelle om den kampen hun hadde måttet kjempe for å kunne forene kjærligheten til Eleanor og ønsket om å være prest.

Video: 

Siri Sunde forteller