Halvor Moxnes (født 1944)

Moxnes har forsket spesielt på Det nye testamentet og tema der som familie, seksualitet og kjønnsroller. Samtidig har Moxnes frontet homofiles rettigheter både i kirken og ellers i norsk samfunnsliv.

I intervjuet forteller Moxnes om oppveksten og hvordan han tidlig ble involvert i kristent ungdomsarbeid. Veien videre var kort til å studere teologi, Moxnes er cand.theol. fra Universitet i Oslo og dr.theol. i 1978, etter studier i USA og England. Moxnes har vært universitetslektor og mellom 1984 og 2014 professor i teologi med særlig vekt på Det nye testamente ved Det teologiske fakultet. Han har hatt flere lengre studieopphold ved universiteter i USA, Canada og Storbritannia.

I et utdrag fra intervjuet forteller Moxnes om hvorfor han mener det er umoralsk å bruke trossfrihet som et argument for konverteringsterapi.

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Skeivt arkiv møtte Halvor Moxnes i Oslo, september 2021.

Video: 

Moxnes kort