Ny leder for rådgivingsgruppen

Guri Rørtveit. Foto: Jørgen Barth
Guri Rørtveit. Foto: Jørgen Barth

Guri Rørtveit, instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, er ny leder for Skeivt arkivs rådgivingsgruppe. 

Rørtveit er professor i allmennmedisin, og ved siden av stillingen som instituttleder har hun en bistilling som forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen. Fra 2005 - 2016 var hun forskningsleder ved denne enheten. Tidligere har hun arbeidet i primærhelsetjenesten, blant annet som kommunelege, fastlege og legevaktslege. Blant hennes forskningsfelt er epidemiologiske studier av kvinnehelse. 

Med sin bakgrunn som forsker, leder og profesjonsutøver bringer Rørtveit inn ny og verdifull kompetanse i rådgivingsgruppen. Hun har også et stort engasjement for bevaring og formidling av skeiv historie. 

Med seg i rådgivingsgruppen får hun Anne Aune fra Arkivverket, Liv Ramskjær fra Norsk museumsforbund og Tone Hellesund fra UiB, som alle fortsetter i en ny periode (2021-2022). Inge Alexander Gjestvang, ny leder i foreningen FRI i fjor høst, har overtatt som representant for FRI etter Ingvild Endestad.

Vi retter en stor takk til Norman Anderssen for den fabelaktige jobben han har gjort som leder av rådgivingsgruppen de siste årene, og til Ingvild Endestad for godt samarbeid, viktige innspill og engasjement for Skeivt arkivs arbeid.