Maskulin vs. feminin

Markus Åvik, foto Skeivt arkiv
Markus Åvik, medie- og praksisstudent fra UiB
‘’Vær tøff, vis styrke, ikke gråt’’. I Norge glorifiserer vi likestilling, men behandler vi menn som bryter forventningene som likeverdige? Er en mann ‘’mindre mann’’ om han er feminin?

Mitt navn er Markus og jeg er student ved Universitetet i Bergen. Denne høsten har jeg praksis i praktisk informasjonsarbeid hos Skeivt arkiv. Jeg opprettet en profil på Gaysir, for å finne folk å intervjue om homofili og maskulinitet. Nettstedet er et kjent sosialt nettverk for sjekking og hookups.

Dette var den første meldingen jeg fikk etter å ha laget en profil. Jeg spurte vedkommende, en mann på førtiseks, om å utdype hvorfor han mente det var sånn. Dessverre fikk jeg ikke svar, men hvis det var der lista lå, ble jeg spent på hva jeg hadde i vente.

Maskulinitet blir ofte hyllet, der en ideell mann skal være maskulin fremfor feminin. Slike holdninger finnes det mye av i det skeive miljøet, særlig om man ser nærmere på datingapper der menn som ser etter andre menn, ofte føler et behov for å understreke at de ser etter ‘’guttegutter’’,‘’mandige menn’’ eller bruker uttrykk som ‘’masc4masc’’.

Hvorfor er det sånn?

Rundt år 1000 ble ‘’ragr’’ brukt som skjellsord om menn som ble sett på som feminine eller om menn som ikke ble ansett som mandige nok. Var du mann og hadde sex med andre menn ble du sett ned på, spesielt om du var passiv.

‘’Ragr’’ kan omtrent oversettes til «mann som blir brukt som kvinne». Det gammelnorske ordet er kanskje ikke i bruk lenger i dag, men lever holdningene fortsatt?

Et anonymt intervju med flere deltagere kunne gi meg ulike perspektiver på det jeg ville lære mer om. Å bruke Gaysir var et nyttig verktøy for å nå ut til deltagerne. Jeg brukte mitt eget navn og et bilde av meg selv slik at hvem som helst kunne føle seg trygge på hvem de snakket med. I biografien og profilteksten delte jeg formålet med profilen.

Det fulgte flere spørsmål fra menn om å treffes og kommentarer om utseendet mitt. Jeg synes det var interessant å se hvor mange som oppsøkte meg. Hundrevis hadde trykket på profilen min, seksten blunke-varsler, og tjue personer sendte meg melding, noen av dem var direkte forespørsler om sex, men kun tre av dem var interessert i intervjuet.

 

img_2133.jpg

Intervjuene ble gjort på både dag og kveldstid.

Heldigvis fikk jeg respons fra tre personer som delte sine meninger med meg om temaet. Det var viktig for meg å utfordre hver deltager om deres grunnleggende tanker knyttet til maskulinitet og hva det innebærer å være mann. Deltagerne forblir anonyme i denne teksten, men jeg hadde personlige interaksjoner med dem. Jeg så hvem de var og de så hvem jeg var. Tør de da å være ærlige? Gjør det at man svarer mer politisk korrekt? I tillegg intervjuet jeg to av personene gjennom chat. Det gir dem mer betenkningstid og tid til å formulere seg annerledes enn de trolig ville gjort muntlig. Det er mange faktorer å ta hensyn til.

Intervjuene

Det første intervjuet hadde jeg med en tjuefem år gammel mann som beskriver seg selv i profilen sin som en som «liker å være jenta i forholdet».

Hva gjør en mann til en mann?

«(…) at han er seg selv og står for valgene sine og står opp for både sine nærmeste og ikke minst når han oppdager noe feil. F.eks. hvis man observerer diskriminering, at man faktisk tør å si noe om det.»

 Du sier dette er det som gjør en mann til en mann, men kan ikke kvinner også gjøre dette?

«(…) når jeg tenker på "hva som gjør en mann til en mann", er vel egentlig at jeg tenker på hvordan jeg mener en person burde være, uavhengig av kjønn. Jeg tror jeg bare legger mer vekt på det hos menn, ettersom jeg er tiltrukket av menn. Samtidig tror jeg at jeg sjeldnere (…) opplever menn enn kvinner som faktisk tør å gjøre dette, derfor blir det ekstra "kraftig" inntrykk når en mann har en slik oppførsel.»

Hvordan vil du definere maskulinitet og feminitet?

«(…) Maskulinitet er at man gjerne har et behov for å vise selvtillit og uavhengighet, i den dels et behov for makt og styrke. Det trenger ikke å være at man føler seg bedre enn andre, men at man vil vise at man er "sjef" eller føler seg forpliktet til å beskytte de rundt seg. Feminitet kan da fort bli det motsatte, selv om man også der kan vise selvtillit. Jeg tenker feminitet i større grad ønsker å finne trygghet i noen/noe utover seg selv, og at man gjerne innrømmer at man ønsker å bli tatt vare på og beskyttet.»

Når ser du på femininitet som en styrke?

«Jeg ser på feminitet som en styrke at man klarer i større grad å sette seg inn i andres følelser og perspektiv. (…) I tillegg vil jeg si at det er en styrke for å balansere ut det maskuline, for å skape en balanse i verden. Noen ganger vil jeg påstå at maskulinitet kan "flyte over", og behovet for makt og å vise styrke tar over.»

Når ser du på maskulinitet som en styrke?

«(…) når man trenger en som kan ta litt ansvar og kontroll, og som gjerne ikke lar ting gå inn på seg. I større grad vil mennesker med mye maskulinitet la noe slippe når de er ferdige med, f.eks. i en stressende jobb med utfordringer, kanskje spesielt med ukomfortable situasjoner med andre personer, så vil de legge igjen seg slike ting på jobb. Mennesker med mindre maskulinitet, vil kanskje i større grad bære preg av slike ting også etter jobb, overtenke og analysere og føle på alt over lengre tid. I samme tankebane, så vil maskulinitet balansere ut og kanskje hjelpe feminine personer til å klare seg, og føle seg trygge.»

Vil du si at en feminin mann er ‘’mindre mann’’ enn en maskulin mann?

«(…)  nei, feminitet og maskulinitet er ikke det som alene definerer "hvor mye mann" man er. Så kan det hende at noen feminine menn føler på det selv, og det skal være greit. Kanskje man til og med ønsker det - så det er jo subjektivt. Hvis man ser historisk på det, så kan man jo argumentere for at man er "mindre mann" hvis man er feminin. Men i all hovedsak, så vil jeg ikke si at det gjør noen til mindre mann hvis de feminin.»

Har du opplevd at gutter som ikke oppfyller forventingene til det å være mann, har blitt utsatt for hets eller mobbing, for eksempel på skole eller på arbeidsplassen?

«Jeg har opplevd på personlig basis, og har observert/blitt fortalt om andre som også har gjort det. (…).»

Hva tror du er grunnen til at man blir utsatt for dette?

«(…) slik det opplevdes, var fordi at man brøt med samfunnets forventninger og ble en "outcast". Det som er ukjent eller utenfor det vante, gjør mange mennesker ukomfortable. Dessverre har håndteringsmekanismen til mange mennesker vært å reagere negativitet mot den/de som ikke stemmer med forventingene. Jeg tror dette har bedret seg i dag, men det sitter nok ganske "rotet" i samfunnet gjennom mange generasjoner med like holdninger.»

Hvilke forventninger var det som ble brutt, kan du gi noen eksempler?

«Jeg lekte en del med jenter, iallfall på skolen. Jeg lekte aldri med dukker eller noe sånn, så hvorfor det i seg selv egentlig var å bryte med forventninger, er jeg ikke sikker på. På fritiden var det mer jevnt fordelt med både gutter og jenter jeg lekte med.

Jeg har alltid vært en sjenert, forsiktig og følsom gutt, kanskje litt for mye til å "være mann". Jeg var pliktoppfyllende, som jeg også opplevde å bli mobba for. Så var det på type musikk jeg likte (popmusikk som f.eks. Miley Cyrus og Taylor Swift på den tiden), som ikke var guttemusikk (rock, hiphop).»

Er maskulinitet eller feminitet et ønskelig trekk hos mulig partner?

«Ja, jeg søker meg veldig gjerne mot maskulinitet, fordi jeg finner meg selv på den feminine siden. Jeg ønsker motsetninger som utfyller hverandre, så da er det naturlig å søke mot maskulinitet.»

Hvordan kan det være problematisk å se på maskulinitet som et ideal hos en partner, fremfor feminitet?

«[Det] kan skape et urealistisk ideal, at ingen vil klare å oppfylle det man vil ha til det fulle og hele. Videre tenker jeg jo at det kan være med på å skape feil "beskjed" på det meste rundt maskulinitet og feminitet (…). Det kan jo hende at man går tilbake til en gammel tankemåte eller er med på å skape en større generalisering for at det må være en "dame" og en "mann" i et hvert forhold. (…). Kanskje vil en fremtidig partner føle at han ikke kan uttrykke seg helt hvis han føler at alt som ikke er maskulint er velkommen. Mange forbinder jo maskulinitet med å ikke vise følelser (…) det kan definitivt bli et potensielt problem.»

I et annet intervju ville jeg se på forskjellene mellom dialog i chat vs ansikt til ansikt.

Jeg bor på Fantoft studentby så jeg spurte en tilfeldig fyr utenfor Fantoft servicesenter om han ville intervjues. Han gav et nølende ja, heldigvis. Han var tjuetre år, heterofil, og hadde trolig lite tanker fra før om maskulinitetsideal i det skeive miljøet. Til tross for at han var kortfattet i svarene sine, hadde han et annerledes perspektiv på temaet enn førstemann i intervjuet:

Hva gjør en mann til en mann?

«Det at du blir født som en mann og har mer testosteron enn en dame I guess. Også kan det også være ting som at man tar ansvar og har selvtillit og sånn.»

Hvordan definerer du maskulinitet og femininitet?

«Maskulinitet definerer jeg som en dominant personlighet og femininitet som en følsom og submissive personlighet»

Når kan maskulinitet være en styrke?

«Vil si at maskulinitet kan være en styrke i situasjoner hvor personer er usikre og en person som er maskulin eller har maskulinitet da, kan ta et valg som er best om hva som er lurest å gjøre, istedenfor at man ikke klarer å bestemme seg.»

Når kan femininitet være en styrke?

«I situasjoner hvor man skal ta vare på ting. Eller forstå ting. Femininitet kan jo være en superbra styrke når det kommer til omsorg liksom, hvis man skal trøste en venn som er lei seg for eksempel.»

Vil du si at en feminin mann er «mindre mann» enn en maskulin mann?

«Jeg vil ikke si at en feminin mann er mindre mann enn en maskulin mann, samtidig som en mer maskulin mann er mer maskulin og dermed mer mannlig.»

Har du opplevd at gutter som ikke oppfyller forventningene til det å være mann, har blitt utsatt for hets eller mobbing, for eksempel på skole eller arbeidsplass?

«Det har jeg aldri opplevd as, så da vil jeg si nei.»

Er femininitet eller maskulinitet et ønskelig trekk hos mulig partner?

«Femininitet er et ønskelig trekk hos en potensiell partner, foretrekker at de er så feminine som mulig faktisk.»

Hvorfor er femininitet ønskelig?

«Det er motsatt av meg i personlighetstrekk. Foretrekker heller en partner som er følsom og feminin i holdningene sine enn noen som skriker til meg som Cardi B. Klarer ikke utdype det bra as.»

Hvordan kan det være problematisk å se på maskulinitet som et ideal hos en partner, fremfor femininitet?

«Synes ikke det kan være problematisk i det hele tatt.»

Hvorfor ikke?

«Fordi maskulinitet og femininitet sammen er en bra kombinasjon. De veier opp for hverandre personlighetsmessig.»

Først og fremst opplevde jeg en betydelig forskjell i intervjuet online sammenlignet med intervjuet ansikt til ansikt. Den ene gir utfyllende og nyanserte svar, muligens på grunn av lenger betenkningstid, mens den andre formidler de første tankene sine.

Uansett deler deltagerne et felles syn om en balanse mellom maskulinitet og femininitet. Det som er interessant er at den måten den første deltageren beskriver seg selv på er akkurat en slik måte den andre deltageren søker hos en kvinne. Viser dette til tydelige heteronormative rolleforventninger? Problemet med dette er at det kan medvirke til at folk viderefører ideen og forventningene om at et likeverdig forhold kun kan foregå mellom en mann og kvinne. Jeg har ikke engang tall på hvor mange ganger jeg har fått spørsmålet: «Er du gutten eller jenta i forholdet», etterfulgt av at jeg må forklare at det ikke er relevant når vi begge er menn.

Man kan jo argumentere for at maskulinitetsidealet blir satt på prøve om én i forholdet er maskulin mens den andre er feminin. Men hva om begge parter i forholdet er maskuline? Eller feminine? Blir det problematisk da? Begge er jo menn, så hva er mest riktig?

Masc4masc

Den tredje og siste personen, en gutt på atten år, kontaktet meg etter at jeg fikk bli med i gruppen som het «Gutter som liker guttegutter! Ikke femigutter». Han så etter en gutt som var like maskulin som seg selv:

Hva gjør en mann til en mann?

«For meg så er alle menn, menn. Men selvfølgelig så har maskulinitet mye å si kanskje. Jeg ser på meg selv som en mandig mann, men alle menn er menn. (…)»

Hvordan definerer du maskulinitet og femininitet?

«Jeg ser på meg selv som maskulin, elsker biler, spiller fotball, jobber i industrien så for meg så er jeg en maskulin person. Erlend Elias er en feminin person, han liker sminke og å dolle seg opp. Også har du Morten Hegseth som jeg føler er litt midt i mellom, jeg personlig liker ikke feminine gutter/menn men har ingenting imot dem.»

Når ser du på maskulinitet som en styrke?

«Sånn som meg da som jobber i industrien så ser jeg på det å være maskulin som en styrke, og ser på d som en styrke hele tiden. De fleste har jo også feminine sider eller trekk.»

Hvorfor er maskulinitet en styrke for deg i industrien?

«Fordi du blir kanskje ikke sett på som homo men som en mann, hadde jeg kommet der som en feminin person med kanskje sminke eller snakka feminint så hadde jeg nok ikke sklidd like greit inn.»

Når ser du på femininitet som en styrke?

«Ganske lett å si yrke igjen. Kanskje i helsevesenet er det en styrke»

Er det fordi du assosierer feminitet til omsorg og empati? Eller er det noen andre kvaliteter du refererer til da?

«Det er jo lett å assosiere det med omsorg og sympati/empati. Det er jo egt litt feil å si men d r lett å tenke sånn. For eksempel, jeg har aldri sett en heterofil maskulin mann være kabinpersonell på et fly, alltid mer feminine menn (de kan være straighte) med det er lett å tenke sånn.»

Vil du si at en feminin mann er «mindre mann» enn en maskulin mann?

«Vil jo egt ikke si at det r d. Alle menn er jo menn. Men det er jo fort å gå i fella og si at en feminin person er mindre mann, men fakta er jo at d ikke stemmer.»

Har du opplevd at gutter som ikke oppfyller forventningene til det å være mann, har blitt utsatt for hets eller mobbing, for eksempel på skole eller arbeidsplass?

«Ikke egt, men jeg har fått noen kommentarer når jeg sier jeg er homo, fordi noen ganger blir d sett automatisk på noe feminint og mindre mandig, men ikke noe mobbing.»

Er femininitet eller maskulinitet et ønskelig trekk hos mulig partner?

«Maskulinitet 100%. Men føler at alle menn, hvertfall alle homser har noen feminine sider.»

Hvorfor synes du maskulinitet er et ønskelig trekk hos partner?

«Mest fordi jeg føler at jeg relaterer mer til en maskulin partner, og jeg trives mer med det. (…) vil ha en som er like maskulin som meg (…)»

Hvordan kan det være problematisk å se på maskulinitet som et ideal hos en partner, fremfor femininitet?

«For meg er d ikke problematisk. Jeg føler noen ganger at feminine homofile på en måte har skapt stereotypen, og synes det gir et feil inntrykk av homser. Hvis noen sier at ‘’Åå han er homo, så tenker man automatisk glitter og glam. Så jeg tror ikke det fører til noe spesielt, kanskje til at femininitet ikke er d eneste man relatere til homser»

Han legger ikke skjul på sine egne holdninger om homofile i mannsdominerte yrker og hva som assosieres med femininitet. Han gir også uttrykk for at han er klar over at noen av meningene hans er kontroversielle, men det er mulig han uttrykker dette fordi han diskuterer det med meg? Holdningene hans som påpeker at «feminine homofile har skapt stereotypen, og (…) feil inntrykk av homser», er ikke noe jeg ikke har hørt før.

Internalisert homofobi er et begrep som kjennetegner selvforakt knyttet til egen homofil legning, andre mennesker med samme legning, og stereotypiske kjennetegn knyttet til den. En homofil mann som har internalisert homofobi i holdningene sine tolererer kanskje ikke at homofile menn går utenfor det typiske mannsidealet. Han ser også gjerne etter partnere som etter hans definisjon oppleves som barske og maskuline fremfor feminine.

Selv om han viser forståelse for at noe av det han mener er feil, får jeg likevel flashback til scenen mellom Isak og Eskild i nettserien Skam, der Isak forteller at han ikke vil assosieres med homser som «går med mascara, tights og går i Gay Pride».

Mine tanker

I årene før jeg kom ut, bekymret jeg meg ofte over hva folk ville tenke når jeg en dag kom ut som homofil. Hvilke assosiasjoner og tanker ville folk få om meg? Jeg hadde mange like tanker som Isak. Jeg ville ikke assosieres med de jeg ikke kunne relatere til, og jeg ville løsrive meg fra stereotypiene. Da jeg vokste opp hadde jeg flere venninner enn kompiser. Jeg likte å leke med barbiedokker, kle meg i mammas klær og høye hæler. Jeg likte å synge, og jeg gikk på ballett. I tillegg til alt dette, hadde jeg også en feminin måte å uttrykke meg på, både verbalt og gjennom fakter. Men betyr dette automatisk at jeg er homofil? Det var vel det som var så skummelt. At jeg faktisk kunne relatere mer enn det jeg likte å innrømme. Og det skumle var at jeg så hvor mye motgang en feminin eller homofil mann kunne få.

Skeivt Kulturår 2022

Det er ingen tvil om at maskulinitet i det skeive miljøet er et kontroversielt tema. Jeg har selv hatt mine fordommer og spørsmål knyttet til det, så svarene fra deltagerne er ikke så overraskende. Å forstå problematikken rundt at maskulinitet hylles mens femininitet blir sett ned på, kan være en utfordring. Men det er viktig at vi setter gammeldagse holdninger på prøve når samfunnet endrer seg og tiden går fremover. Skeivt Kulturår 2022 markerer at det er 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert og skal synliggjøre og formidle skeiv historie og skeives stilling i samfunnet historisk og i dag. I lys av dette synes jeg det er på sin plass å ta opp temaer som fortsatt setter preg på hvordan vi oppfatter spørsmål rundt det å være mann, mandig og maskulin. Toleransen og aksepten for LHBT+-samfunnet har definitivt hatt stor fremgang, men man kan ikke legge skjul på at det fremdeles er holdninger og barrierer som må brytes. Også i det skeive miljøet, åpenbart.

Har du lyst til å bidra med din historie? Skeivt arkiv samler inn anonyme historier, og du kan bidra med din.