Skeivt kulturår 2022

Homodagene i 1993. Fotograf ukjent. SKA/A-0033 Løvetann, Skeivt arkiv.
Homodagene i 1993. Fotograf ukjent. SKA/A-0033 Løvetann, Skeivt arkiv.
I 2022 er det 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge, da Straffelovens paragraf 213 ble opphevet. For å markere dette går Skeivt arkiv sammen med Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket om en feiring for å dokumentere, formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie over hele Norge.

Vi inviterer alle institusjoner, organisasjoner, forskere, studenter og andre til å bli med oss å forske på, løfte frem, og synliggjøre skeiv historie over hele landet frem mot 2022, og bli med oss å feire denne viktige milepælen i norsk skeiv historie. Alle prosjektene gjennomføres av hver enkelt aktør, innenfor egne rammer og budsjetter. Fram til 19.11.2021 åpnet Kulturrådet for at man kunne søke tilskudd til Skeivt kulturår 2022. Søknadene er nå under behandling.

Logo og grafisk materiell er nå tilgjengelig for fri nedlastning og bruk. Klikk her

Bli også gjerne med i Facebook-gruppen for Skeivt kulturår 2022. Her kan alle som ønsker å bli med diskutere planer, møtes og utveksle ideer.

Dypdykk i arkivene

Frem mot 2022 gjør Skeivt arkiv, i samarbeid med Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket et dypdykk i våre nasjonale arkiver og samlinger for å se nærmere på hvilke unike gjenstander og dokumenter som kan belyse vår skeive historie. Det er forsket lite på skeiv kultur og historie i Norge, og Skeivt arkiv har siden 2013 jobbet for å tilrettelegge for mer av denne forskningen ved å samle inn, dokumentere og bevare alt som kan belyse norsk skeiv historie. I tiden frem mot jubileet vil også Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket sammen med oss identifisere, ordne og digitalisere kilder til skeiv kultur og historie i bøker, tidsskrifter, film, foto og kringkasting for å legge til rette for forskning og formidling. Sammen håper vi å bygge opp kunnskapsbasen, samt skape en nasjonal forståelse og feiring av denne lite kjente, men viktige delen av norsk historie som til nå i stor grad har vært oversett.

Skeive, mangfoldige og innimellom provokative fortellinger og ideer er, og har alltid vært, viktige for fellesskap og utvikling i et samfunn, og det skeive blikket på oss selv og verden lar nyanser og mangfold bli mer synlig. Det kan være fort gjort å glemme at skeive har gitt avgjørende bidrag til vår felles kultur, og kjempet for en åpenhet hele samfunnet nyter godt av. Likevel er store deler av historien om det skeive Norge enda ikke skrevet og fortsatt vet vi alt for lite om vår skeive kultur og historie.

Aktiviteter i jubileumsåret

Gjennom hele jubileumsåret 2022 vil Nasjonalmuseet fylles med ulike aktiviteter, utstillinger og arrangementer som ser på kunst, arkitektur, design og kunsthåndverk med et skeivt blikk. Flere andre museer vil også delta i feiringen med egne utstillingsprosjekter. Videre vil Norsk Lokalhistorisk Institutt ved Nasjonalbiblioteket produsere en plakatutstilling om skeiv lokalhistorie som sendes til alle norske folkebibliotek.

Kulturminister Trine Skei Grande satte startskuddet for arbeidet frem mot 2022 da hun erklærte følgende i sin tale på regjeringens pride-mottagelse 19. juni 2019:

"Derfor er jeg glad for at Nasjonalmuseet, Skeivt arkiv og Nasjonalbiblioteket ønsker å gå sammen for å gjøre 2022 til et skeivt år!"

Bibliografi: 

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grandes tale under regjeringens Pride-mottagelse 19.06.2019: https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-...

Nasjonalmuseet.no: "Nasjonal feiring av skeiv kunst, kultur og historie". http://www.nasjonalmuseet.no/no/nasjonalmuseet/aktuelt/Nasjonal+feiring+...