§ 213 i Straffelova

Forsiden til boken § 213 - Onde eller nødvendighet? som ble utgitt av DNF-48 i 1970
Forsiden til boken § 213 - Onde eller nødvendighet? som ble utgitt av DNF-48 i 1970

§ 213 i Straffelova av 1902 hadde følgjande ordlyd:

Finder utugtig omgjængelse sted mellem personer af mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige eller som medvirker dertil, med fængsel indtil 1 aar. Med samme straf ansees den, som har utuktig omgjængelse med dyr. Paatale finder alene sted, naar det paakræves af almene Hensyn.

Paragrafen blei oppheva i 1972 etter fleire år med intens politisk verksemd frå Det norske forbundet av 1948 med Karen-Christine Friele i spissen.

Skeivt arkiv arbeider med ein meir omfattande artikkel om § 213.