Dermot Mack

Dermot Mack som ung mann. (Privat foto)
Dermot Mack som ung mann. (Privat foto)
Dermot Mack var en av pionerene i Det norske forbundet av 1948 (DNF-48), der han var leder i periodene 1953–58 og 60–62. Han gjorde en betydelig innsats som bidro til å hindre det som i praksis kunne blitt en forverring av den juridiske situasjonen for homofile.

Dermot Mack (1914–2001) kom fra en velstående familie og vokste opp på Kalfaret i Bergen (Kalvedalsveien 52).

Han utdannet seg til jurist i Oslo og arbeidet noen år som dommerfullmektig, men senere levde han på sin formue og kunne med det vie mye av sin tid til arbeidet i DNF-48.

Mack videreførte og befestet i sin lederperiode foreningens politikk som handlet om å bevare medlemmer og tillitsvalgtes anonymitet, og å kontrollere at de som ble medlem hadde en «respektabel» framtoning og var til å stole på. Dette mente han var nødvendig ut fra tidens fiendtlige samfunnsklima.

Dermot Mack. (Privat foto)

Dermot Mack. (Privat foto)

Han la på 1950-tallet ned en betydelig innsats som hovedarkitekten bak DNF-48s argumentasjon mot en foreslått endring av § 213 i Straffeloven. Endringen ville i praksis ført til en økt straffeforfølgelse og kunne gjort det enda vanskeligere å drive organisert arbeid for homofile. Mack var senere opptatt av å vise at hans og Forbundets innsats bidro til å hindre at denne endringen skjedde. Det at han var formuende gjorde at han kunne legge ned en stor innsats i dette arbeidet i tillegg til at han bidro substansielt til å finansiere organisasjonens arbeid.

Mack var også aktiv i redaksjonen i tidsskriftet Løvetann på 1980-tallet. Alle artiklene han skrev for tidsskrifter er publisert i vårt digitale arkiv.

Skeivt arkiv har mottatt en del arkivmateriale etter Dermot Mack (SKA/A-0131). Også materiale i Karen-Christine Frieles arkiv (SKA/A-0001) inneholder dokumenter fra Dermot Macks formannsperioder på 50- og 60-tallet.