Løvetann

Forside av det første nummeret av Løvetann, som kom ut i oktober 1977.
Forside av det første nummeret av Løvetann, som kom ut i oktober 1977.

Løvetann (1977-2003) var et tidsskrift knyttet til organisasjonen Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF). Etter sammenslåingen i 1992, da AHF og en rekke andre mindre organisasjoner gikk sammen med Det norske forbundet av 1948 og dannet LLH, ble Løvetann et selvstendig tidsskrift laget av et redaksjonskollektiv.

Tidsskriftet hadde hele tiden et fokus på kultur og på grundige artikler. Det hadde et akademisk, venstreorientert preg og ble utgitt på frivillig basis. Svært mange har vært innom redaksjonen, men Turid Eikvam var den aller viktigste drivkraften i tidsskriftet. Hun var med fra 1980 til tidsskriftet ble lagt ned i 2003.

De første utgavene av Løvetann hadde et sitat av Henrik Wergeland på forsiden: "Den Urt der groer, jo meer den trædes".

Skeivt arkiv har en komplett samling av alle årganger av Løvetann, fra 1(1977) til 26(2003). Disse er tilgjengelig for utlån på lesesal - ta kontakt med skeivtarkiv@uib.no for bestilling. 

Løvetann finnes digitalt hos Nasjonalbiblioteket på nb.no.