Turid Eikvam

Turid Eikvam med en utgave av Løvetann. Foto: Lars Helge Frivold
Turid Eikvam med en utgave av Løvetann. Foto: Lars Helge Frivold

Turid Eikvam ble født på Ski i 1948. Hun arbeidet blant annet i et avistrykkeri før hun tok hovedfag i kriminologi i 1991. Samme år ble hun ansatt som kontorsjef ved Institutt for kriminologi ved Universitetet i Oslo, en stilling hun har hatt siden.

Eikvam ble først engasjert i homopolitikk i 1978, gjennom organisasjonen AHF der hun i de første årene var leder. Turid Eikvam ble med i redaksjonen for AHFs eksterne tidsskrift Løvetann i 1980. Fra da av var hun en viktig person i bladets redaksjon i nesten hele dets levetid (hun var redaksjonsmedlem i 21 1/2  år). Løvetann kom med sitt første nummer i 1977 og ble hele tiden blitt drevet gjennom frivillig innsats av et redaksjonskollektiv. Det kom 122 utgaver av tidsskriftet fram til det ble lagt ned i 2003. Turid Eikvam bidro også med mye stoff til tidsskriftet, og særlig gjorde hun er stor innsats i å formidle lesbisk historie. Gjennom «Dameserien» beskrev hun blant annet mange av de berømte kvinnene som levde i 1920- og 30-årenes Paris, som for eksempel det berømte paret Gertrude Stein og Alice B. Toklas (5-1996). Etter at tidsskriftet var lagt ned var Turid Eikvam også med på å utarbeide et register over innholdet i Løvetann, i samarbeid med Peter F. Jacobsen og Marit Myking.  

I 1986 var Eikvam med å arrangere den første skeive filmfestivalen i Oslo.

bilde_av_turid.jpg

Turid Eikvam.
Turid Eikvam.

Fra 1987 og årene framover var Turid Eikvam svært involvert i HIV/AIDS saken i Norge. I 1987-89 jobbet hun som informasjonssekretær i Helseutvalget for homofile og lesbiske. I 1987 redigerte hun antologien AIDS og samfunnet sammen med Arne Grønningsæter. Boken besto av nitten artikler der sentrale spørsmål i AIDS-bekjempelsen ble grundig drøftet. I 1988 var hun med å arrangere den første Lesbisk og helse-konferansen som samlet 70 lesbiske fra hele landet.

I perioden Nettverk for forskning om homoseksualitet eksisterte, fra 1992 til 2011, var Turid Eikvam en sentral drivkraft. Nettverket var et viktig forum for å samle forskere og synliggjøre forskningen på feltet. Nettverket hadde regelmessig seminarvirksomhet på Institutt for kriminologi, der forskere og studenter fra ulike fagmiljøer la fram forskningsarbeider på feltet. I 2001 kom antologien Norsk homoforskning redigert av Marianne C. Brantsæter, Turid Eikvam, Reidar Kjær og Knut Olav Åmås. Boken var den første omfattende kunnskapsstatus i bokform om homofili i Norge.

Turid Eikvam var primus motor for oppstarten av studieemnet «Homoforskning» som så dagens lys ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo våren 2004. Det var et 10 studiepoengs emne som ga anledning til fordypning i ulike teoretiske og metodiske tilnærminger og perspektiver. Studieemnet gikk for siste gang i 2009. Det samlet studenter fra mange ulike fag, både fra samfunnsfag, humaniora og medisin.

Turid Eikvam har levert et stort privatarkiv til Riksarkivet. Det finnes under Riksarkivet Pa 1457 – Homohistorisk samling – Arkiv 1 – Turid Eikvams personarkiv 1950-2003. Turid Eikvam har også levert materiale til Skeivt arkiv, inkludert det elektroniske registeret til tidsskriftet Løvetann.

lovetann_turid_og_marit.jpg

Løvetannredaksjonen. Fra venstre Peter F. Jacobsen, Turid Eikvam og Marit Myking.
Løvetannredaksjonen. Fra venstre Peter F. Jacobsen, Turid Eikvam og Marit Myking.

 

Kilder

Samtaler med Turid Eikvam

Riksarkivet Pa 1457 – Homohistorisk samling – Arkiv 1 – Turid Eikvams personarkiv 1950-2003