Norske skeive tidsskrifter

Et utvalg forsider av norske skeive tidsskrifter
Et utvalg forsider av norske skeive tidsskrifter

I 1950 startet en underavdeling av Forbundet af 1948 i Norge. I 1953 ble organisasjonen selvstendig under navnet Det norske forbundet av 1948. Samme år begynte forbundet å gi ut det stensilerte medlemsbladet Klubbnytt. Senere har Fritt Fram, Løvetann og Blikk vært de mest profilerte papirmediene i Norge. I tillegg til disse har det eksistert et utall av store og mindre, mer eller mindre langvarige, tidsskriftsprosjekter, stensilerte/kopierte blader og fanziner fra ulike landsdeler, grupper, organisasjoner og interessegrupper. Norge har også hatt noen få pornografiske publikasjoner for menn som liker menn, men ingen for kvinner som liker kvinner. Det store og viktige nettstedet Gaysir har eksistert siden september 2000, og det finnes etter hvert også mange andre nettsider og møteplasser for skeive på nett.

Betydningen av skeive tidsskrifter

Fram til 1972 kunne seksualitet mellom menn straffes dersom «allmenne hensyn» krevde det. Flere har omtalt hvordan § 213 ble opplevd som en reell trussel blant mange homoseksuelle menn, og om hvordan frykten for skandale og/eller straff gjorde at folk voktet sine ord og sine gjerninger. Vi må kunne anta at dette også har spilt en rolle for tidsskriftenes utvikling og innhold, selv om vi ikke kjenner til eksempler på sensur.

I mange av privatarkivene Skeivt arkiv har fått inn, utgjør klipparkiver, utklipp fra aviser og ukeblader der ulike former for skeivhet er nevnt, en viktig del. Det er tydelig at det å bli nevnt, det å bli anerkjent som eksisterende, har vært viktig, selv der fokuset i avisartiklene primært har vært negativt.

Mainstream-mediene hadde lenge utelukkende negative vinklinger på saker om homoseksualitet og andre former for skeivhet. Flere av de store avisene boikottet i stor grad annonser fra homofile organisasjoner, særlig før 1972.

De skeive tidsskriftene fungerte derfor også som oppslagstavler og informasjonskanal for arrangementer og møteplasser, og som forum for kontaktannonser. Tidsskriftene ble også en viktig kanal for å kollektivt forhandle identiteter og reforhandle homoseksualitetens (og andre skeivheters) plass i kulturen.De ble en arena der en kunne utvikle felles fortellinger om gleder og utfordringer med det skeive livet.

Oversikt

Her følger en alfabetisk oversikt over de skeive tidsskriftene vi til nå har oversikt over. Noen av dem kan du klikke deg videre til for å få mer informasjon. De fleste av disse tidsskriftene vil vi gjerne ha mer informasjon om, og vi vil også gjerne ha papirkopier av disse til arkivet.

 

Hjelp oss

Hjelp oss!

Vi ønsker mer informasjon til denne artikkelen. Dersom du vet noe, send oss gjerne en epost på skeivtarkiv@uib.no.