Nordgnist

Forsiden av Nordgnist 3/87
Forsiden av Nordgnist 3/87

Nordgnist ble utgitt av Det norske forbundet av 1948 sitt regionslag i Bodø, på slutten av 1980-tallet. Regionslaget hadde i 1987 13 medlemmer, noe som i medlemsbladet blir omtalt med begeistring - det var en økning på 100 % over en halvtårsperiode.

Av innhold finner man i Nordgnist blant annet informasjon fra Landsstyret i DNF, lokallagsstoff, tips om relevant litteratur, dikt, kryssord og presseklipp. Som mange andre tidsskrifter og medlemsblader oppfordres leserne til å skrive, og bidra til å fylle bladet med interessant stoff.

Bladet hadde en offensiv holdning til sin rolle som informasjonskanal, og på lederplass i nr. 3/1987 skriver redaktøren:

Bruk NORDGNIST! Lån den ut til venner og bekjente. VIS AT DU ER TIL! La NORDGNIST være et slag i trynet på alle hetero- og homofile som motarbeider det voksende frigjøringsarbeidet i Norge og solidariteten mellom heterofile og homofile, og homofile i mellom.

Skeivt Arkiv har kun ett eksemplar av Nordgnist (3/1987), og tar gjerne imot flere!