Hominor

Første nummer av Hominor, tidsskriftet til Homofil Bevegelse i Tromsø, nr. 1-79. Forsiden er tegnet av Axel Gran.
Første nummer av Hominor, nr. 1-79. Forsiden er tegnet av Axel Gran.

Hominor var internavisen til Homofil bevegelse i Tromsø (HBT). Den kom ut med bare to nummer, begge fra 1979. Redaktør var Svein Skeid. Om innholdet i avisen skriver redaktøren:

Etter avklaringen 19. mai da H.B.T ble dannet, er redaksjonen naturlig nok i en noe oppløftet stemning. Dette var utløsningen som skulle til etter å ha levet et halvt år i frustrasjon og spenning. Vi håper at vi via denne “filla” kan bringe noen av denne gleden ut til våre lesere! Til neste nummer håper vi også å få med lesbiske i redaksjonen. (nr.1/79)

Skeivt arkiv har materiale relatert til Homofil Bevegelse i Tromsø i Anfinn Bernaas sitt arkiv.