Mulius

Forside av Mulius nr 4, år ukjent.
Forside av Mulius nr 4, år ukjent.

Tidsskriftet Mulius ble først utgitt under navnet Oslo-regions-post, og var kontaktorgan for medlemmer Oslo-regionen av Det norske forbundet av 1948. I tidsskriftets andre utgave (nr. 2/73) ble det utlyst navnekonkurranse for bladet, og fra og med utgave 3/73 ble navnet Mulius brukt. Om formålet med tidsskriftet skriver redaksjonen:

“Mulius har som mål å skape kontakt mellom medlemmene og forbundet for øvrig. Mulius skal være et “mulighetens marked” for diskusjoner, ytring av synspunkter, eventyr, annonser etc. Mulius skal, i den grad det er mulig, være medlemmenes “oppslagsverk” for alt som skjer innen vår region, vårt forbund og den homofile verden for øvrig.” (nr. 3/73 s.1)

Hjelp oss

Hjelp oss!

Vi ønsker mer informasjon til denne artikkelen. Dersom du vet noe, send oss gjerne en epost på skeivtarkiv@uib.no.