Homsenytt

Forsiden til prøvenummeret av Homsenytt, som kom ut i 1979.
Forsiden til prøvenummeret av Homsenytt, som kom ut i 1979.

Homsenytt ble utgitt av Arbeidsutvalget for dannelsen av Fellesrådet for homofile organisasjoner i Norge (FHO). Prøvenummer utgitt i 1979. Om intensjonen med bladet skriver redaksjonen:

Her er en liten prøve på en avis med litt stoff fra forskjellige steder i landet. Vi som har jobbet med dette, synes det er inspirerende å høre at det skjer mye på homofronten i Norge. homofile bevegelser spretter opp både her og der. Dette gir håp om at Fellesrådet for homofile organisasjoner kan bli et redskap for alle organisasjonene med representanter fra hele landet. Vi har laget denne lille trykksaken enkel, men vi håper at innholdet kan gi inspirasjon og ideer i de enkelte organisasjonene.