Attitude

Forside av Attitude nr. 3 april 2003.
Forside av Attitude nr. 3 april 2003.

Attitude er et offisielt nordisk medlemsblad som ble utgitt av de skandinaviske foreningene FPE-S, FPE-N og TiD. Tidsskriftet er et samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark. Det startet som et prøveeksemplar på det som de håpet skulle bli et nordisk blad om og for transpersoner.

Den danske redaktøren Rebecca Holm skriver bl.a. "Attitude er et felles magasin som på en og samme gang skal henvende seg til alle transpersoner i hele Skandinavia. Vi streber etter å bringe aktuelle artikler, og se ut i verden for å omfange tidens strømninger, formidle nye tanker og ideer til glede, inspirasjon, provokasjon og ettertanke."

Etter det første utgave kom ut, fikk redaksjonen ansvar for å gi ut 10 nummer. Første utgave kom i 2002 og siste kom i mars 2005. De ulike numrene av bladet ble trykket opp i 700 eksemplarer, med en tykkelse på omtrent 20 til 30 sider. Bladet inneholder bl.a. reportasjer, nyheter, bilder, artikler, intervjuer, annonser, og info om arrangement og møtesteder. Som mange andre tidsskrifter og medlemsblader ble leserne oppfordret til å skrive, og bidra til å fylle bladet med interessant innhold.

Hva var baktanken rundt navnet Attitude?

Navnet Attitude ble valgt fordi det er et engelsk ord som kan oversettes til holdning, innstilling til, eller måte å forholde seg til tilværelsen på. Redaktørene mener at innstillingen man har til livet generelt og til seg selv spesielt, er av største betydning for hvordan man blir møtt av andre.