Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN)

Forbundet for Transpersoner i Norge (FTPN) er en interesseorganisasjon for transpersoner av alle kjønn og legninger. Organisasjonen har sitt opphav i Full Personality Expression Northern Europe (FPE-NE), som ble stiftet i 1966. Dette var en skandinavisk organisasjon som hadde tre undergrupper: region Danmark, region Sverige og region Norge. I 2000 ble den norske grenen av organisasjonen uavhengig, med navnet Full Personality Expression Norge. I 2007 ble navnet endret til Foreningen for transpersoner – Norge (FTPN) og i 2014 til Forbundet for transpersoner i Norge, med samme forkortelse: FTPN.

Forbundet har to hovedmålsettinger: å arbeide politisk for å bedre måten samfunnet tar vare på transpersoner som gruppe og å bidra med støtte til personlig utvikling for enkeltpersoner. FTPN samarbeider med Stensveen Ressurssenter.

Kilder

ftpn.forening247.no

Artnzen, Marion og Kari Kahrs. 2011. Mann er da kvinne. Oslo: Piratforlaget.