Lavendelexpressen

Forside av Lavendelexpressen
Forside av Lavendelexpressen

Tidsskriftet Lavendelexpressen (1976-) ble laget av medlemmer av Lesbisk Bevegelse og ble trykket av Sfinxa - Lesbisk trykkeri. I første nummer av Lavendelexpressen står det at det var "ca. 5 lesbiske" som deltok i arbeidet med å lage det første nummeret, og at de alle var medlemmer av Lesbisk Bevegelse. Tre av disse var Britt Andersen, Marianne Olsen og Catrine Telle. Senere numre ble laget av ulike konstellasjoner av kvinner, og som i de fleste andre organisasjonene på Kvinnehuset hadde Lavendelexpressen flat struktur. Ifølge sosiolog Runa Haukaa hadde bladet et opplag på 500-600 (Haukaa 1982: 159).

lavendelexpressen.jpg

Forside av Lavendelexpressen nr. 1, 1976
Forside av Lavendelexpressen nr. 1, 1976.

Skeivt arkiv har en eller flere utgaver av Lavendelexpressen i samlingene våre.

Litteratur

Haukaa, Runa. 1982. Bak slagordene. Den nye kvinnebevegelsen i Norge. Oslo: Pax.

Andre Kilder

Informasjon fra Britt Andersen, Inge Ås og Kjersti Fjeldstad.

Hjelp oss

Hjelp oss!

Vi ønsker mer informasjon til denne artikkelen. Dersom du vet noe, send oss gjerne en epost på skeivtarkiv@uib.no.