Lesbisk bevegelse

Utsnitt fra en forside av Lavendelexpressen som feirer at Lesbisk Bevegelse hadde eksistert i 5 år.
Utsnitt fra en forside av Lavendelexpressen som feirer at Lesbisk Bevegelse hadde eksistert i 5 år.

Lesbisk bevegelse ble startet av lesbiske feminister 5. september 1975 i forbindelse med at arbeidet med et eget Kvinnehus ble pågynt. Noen av initiativtakerne kom fra DNF-48, andre kom fra den nye kvinnebevegelsen.

Lesbisk feminisme

Mens en del av medlemmene i DNF-48 synes det var problematisk med feminister, syntes en del av feministene, også de som var aktive på Kvinnehuset, at det var problematisk med lesbiske. Noen av de som var aktive i Lesbisk bevegelse så på lesbiskhet som et viktig politisk valg, mens andre som opplevde seksuell orientering mer som en iboende legning.

Homobevegelsen og lesbiske

I tillegg til den gjensidige problematikken mellom DNF-48 og kvinnebevegelsen, var noen av kvinnene i miljøet i og rundt DNF-48 misfornøyde både med en del homsers holdninger til kvinner, med at de syntes kvinner fikk for liten plass i organisasjonen og med de kjønnspolitiske standpunktene organisasjonen inntok.

De sosiale arrangementene i DNF-48 ble den gangen holdt på Venstres hus. Der ble det også arrangert årlige missekonkurranser for menn i drag. Flere av de lesbiske feministene var svært kritiske til kvinnesynet dette formidlet, og for å utfordre kjønnsroller og kjønnsframstillinger bestemte en liten gruppe lesber seg (sannsynligvis i 1973) for å stille på Venstres hus –kledd som menn. Det endte i følge noen av aksjonistene med at de ble kastet hardhendt ut. Denne aksjonen resulterte i et stort oppvaskmøte der DNF-48s holdninger til og arbeid for kvinner ble diskutert. Som et resultat av dette møtet ble det startet en gruppe som skulle drøfte kjønnsspørsmål. Gruppen møttes på Wimpy og begynte å arrangere egne kvinnekvelder for lesbiske en gang i måneden.

Tidsskriftet Lavendelexpressen og teatergruppen Livets mangfold hadde sine utspring i miljøet rundt Lesbisk Bevegelse. Organisasjonen holdt til i Oslo, men hadde søsterorganisasjoner flere steder i landet, f.eks. Lesbisk rørsle i Telemark.

Skeivt arkiv har mottatt arkivmateriale fra personer knyttet til Lesbisk Bevegelse samt hele arkivet til Lesbisk rørsle i Telemark.

Kilder

Samtaler med Inge Ås og Kjersti Fjeldstad.

LB - 5 år! Lavendel-expressen (5), september 1980.